หมู่บ้านที่ราบสูงมุ่งสู่ความมั่งคั่ง(4)หมู่บ้านทิเบต“เจี่ยจวี”

2021-05-13 16:07:18 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

หมู่บ้านทิเบต “เจี่ยจวี” เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขตตันปา จังหวัดกันจือ คำว่า “เจี่ยจวี” เป็นภาษาทิเบตมีความหมายว่า “ครัวเรือนร้อยหลัง” จากหุบเขาแม่น้ำต้าจินเหอไปจนถึงเชิงเขาข่าพ่าหม่าเป็นพื้นที่ลาดชันความสูงเกือบหนึ่งพันเมตร ชาวบ้านทยอยกันมาสร้างบ้านบริเวณนี้ สถาปัตยกรรมในหมู่บ้านเจี่ยจวีมีลักษณะชนเผ่าทิเบตสายเจียหร๋งอันโดดเด่น ประกอบกับภูเขาหิมะ แม่น้ำ ต้นไม้ และดอกไม้ เปรียบเสมือนภาพวาดอันสวยงาม

หมู่บ้านที่ราบสูงมุ่งสู่ความมั่งคั่ง(4)หมู่บ้านทิเบต “เจี่ยจวี”_fororder_5ce6ee3d091bff806451626ebfc800c

หมู่บ้านที่ราบสูงมุ่งสู่ความมั่งคั่ง(4)หมู่บ้านทิเบต “เจี่ยจวี”_fororder_cacac46a173e9cc23b297b1cc59cacc

หมู่บ้านที่ราบสูงมุ่งสู่ความมั่งคั่ง(4)หมู่บ้านทิเบต “เจี่ยจวี”_fororder_f5ee5cd20170011fb7231e19726c518

หมู่บ้านที่ราบสูงมุ่งสู่ความมั่งคั่ง(4)หมู่บ้านทิเบต “เจี่ยจวี”_fororder_42b239130c52775d4eb05c2fd24b3c1

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-09-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-09-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-09-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-09-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-09-2566)

晏梓