สุนทรพจน์ในการประชุมสุดยอดด้านสุขภาพโลกโดย นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน

2021-05-22 19:55:32 | สำนักข่าวซินหวา
Share with:

สุนทรพจน์ในการประชุมสุดยอดด้านสุขภาพโลกโดย นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน_fororder_习近平

“ร่วมกันทำงานเพื่อสร้างประชาคมมนุษย์ด้านสุขภาพที่มีอนาคตร่วมกัน”

สุนทรพจน์ในการประชุมสุดยอดด้านสุขภาพโลกผ่านระบบทางไกล โดย นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2021 ณ กรุงปักกิ่ง

นายกรัฐมนตรี มาริโอ ดรากี ที่เคารพ

ประธาน เออร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ที่เคารพ

ผู้ร่วมงานทุกท่าน

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านสุขภาพโลก เมื่อปีที่แล้วกลุ่มประเทศจี 20 ได้จัดการประชุมสุดยอดสมัยวิสามัญเกี่ยวกับการรับมือโควิด-19 และการประชุมสุดยอดริยาดห์ด้วยความสำเร็จ โดยได้บรรลุความเห็นเป็นเอกฉันท์สำคัญจำนวนมากเกี่ยวกับการผลักดันความสามัคคีในการต้านโรคระบาดและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

ช่วงกว่าหนึ่งปีมานี้โรคระบาดได้กลับมาครั้งแล้วครั้งเล่า เชื้อไวรัสกลายพันธุ์บ่อยครั้ง โรคระบาดที่มีความรุนแรงมากที่สุดในช่วง 100 ปีมานี้ยังคงสร้างความเสียหายอยู่ การเอาชนะการแพร่ระบาดและการฟื้นฟูการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยเร็วเป็นหน้าที่สำคัญอันดับแรกของประชาคมโลก สมาชิกกลุ่มประเทศจี 20 ควรแบกรับภาระหน้าที่ในความร่วมมือต้านโรคระบาด ขณะเดียวกันต้องสรุปประสบการณ์ทั้งด้านบวกและลบ เร่งทำงานแข่งกับเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง อุดช่องโหว่ และเสริมจุดอ่อน พยายามยกระดับการเตรียมความพร้อมและความสามารถในการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงด้านสาธารณสุข ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอเสนอข้อเสนอ 5 ข้อ

ข้อแรก เราต้องถือประชาชนและชีวิตประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การต้านโควิด-19 นั้นเป็นสิ่งที่ทำเพื่อประชาชนและต้องพึ่งพาอาศัยประชาชน ภาคปฏิบัติพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากต้องการเอาชนะโรคระบาดอย่างสิ้นเชิงต้องเน้นความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของประชาชน ต้องแสดงออกถึงความรับผิดชอบและความกล้าหาญทางการเมือง ตลอดจนใช้มาตรการพิเศษรับมือสิ่งท้าทายที่ไม่ธรรมดา นอกจากนี้ยังต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อทุกคนและช่วยชีวิตผู้ป่วยทุกราย ต้องเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน ขณะเดียวกันต้องพยายามลดผลกระทบที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและรักษาระเบียบสังคมโดยรวม

ข้อที่สอง ต้องใช้นโยบายตามหลักวิทยาศาสตร์ ใช้มาตรการรับมืออย่างประสานกันและเป็นระบบ เมื่อเผชิญกับโรคระบาดใหม่นี้ เราต้องส่งเสริมสนับสนุนเจตนารมณ์ทางวิทยาศาสตร์ ใช้แนวทางที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และดำเนินการตามหลักวิทยาศาสตร์ การต่อสู้กับโควิด-19 นั้นเป็นการสู้รบอย่างรอบด้านจึงต้องใช้มาตรการรับมืออย่างเป็นระบบโดยให้มีการประสานงานกันระหว่างการใช้มาตรการรับมือแบบอาศัยยารักษาโรคและไม่อาศัยยารักษาโรค มีการประสานงานกันระหว่างการใช้มาตรการเป็นประจำในการป้องกันควบคุมโรคอย่างตรงจุดและการรับมือเหตุฉุกเฉิน ทั้งยังมีการประสานงานกันระหว่างการป้องกัน ควบคุมโรคระบาด ตลอดจนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

สมาชิกกลุ่มประเทศจี 20 ต้องใช้นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีความรับผิดชอบ เสริมการประสานงานกันเพื่อรักษาความปลอดภัยและความคล่องตัวของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานโลก ต้องสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเปราะบางที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากมากด้วยวิธีการผ่อนชำระหนี้และให้การสนับสนุนด้านการพัฒนา

ข้อที่สาม เราต้องร่วมแรงร่วมใจส่งเสริมความสามัคคีและความร่วมมือ การระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้เตือนเราอีกครั้งว่า มนุษย์มีอนาคตร่วมกัน เมื่อเผชิญกับโรคระบาด เช่น โควิด-19 เราต้องยึดแนวคิดสร้างประชาคมมนุษย์ด้านสุขภาพ มีความสามัคคีและร่วมมือกัน ก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน ทั้งยังต้องคัดค้านความมุ่งหมายใดที่จะทำให้โรคระบาดกลายเป็นปัญหาทางการเมืองหรือใช้ตราหน้าและใส่ร้ายประเทศอื่นอย่างเด็ดเดี่ยว การเล่นเกมการเมืองไม่มีส่วนช่วยใดต่อการต้านโรคระบาดในประเทศ มีแต่จะสร้างความวุ่นวายแก่ความร่วมมือระหว่างประเทศในการต้านโรคระบาด ทั้งยังจะสร้างความเสียหายแก่ประชาชนประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากขึ้นด้วย

ข้อที่สี่ เราต้องยึดหลักความเที่ยงธรรมและเสมอภาคเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางวัคซีน เมื่อหนึ่งปีก่อนข้าพเจ้าเสนอว่า วัคซีนต้องเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะของโลก แต่ทุกวันนี้ปัญหาความไม่สมดุลในการฉีดวัคซีนกลับโดดเด่นขึ้น เราต้องคัดค้านชาตินิยมด้านวัคซีน หาทางแก้ไขปัญหาความสามารถในการผลิตและปัญหาการแบ่งปันวัคซีนเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาเข้าถึงและซื้อวัคซีนได้

ประเทศหลักในการพัฒนาและผลิตวัคซีนต้องแบกรับภาระหน้าที่ในการจัดหาวัคซีนมากขึ้นแก่ประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการอย่างเร่งด่วน สนับสนุนวิสาหกิจในประเทศร่วมวิจัยกับประเทศที่มีความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องและมอบหมายให้ทำการผลิต องค์กรการเงินพหุภาคีต้องให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแบบเปิดกว้างแก่การจัดซื้อวัคซีนของประเทศกำลังพัฒนา ตลอดจนองค์การอนามัยโลกต้องเร่งขับเคลื่อนการดำเนินโครงการวัคซีนระดับโลก (COVAX)

ข้อที่ห้า ยึดมั่นหลักการปรับปรุงแก้ไขทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ระบบบริหารจัดการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ทดสอบอย่างรวมศูนย์ต่อระบบบริหารจัดการด้านสาธารณสุขโลก ต้องส่งเสริมและแสดงบทบาทของสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกให้มากขึ้น ปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมโรคของโลกให้ดีขึ้น เพื่อป้องกันและรับมือโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้ดีขึ้น ต้องยึดมั่นหลักการร่วมปรึกษาหารือ ร่วมพัฒนาสร้างสรรค์ และร่วมแบ่งปัน รับฟังความเห็นของประเทศกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่ เพื่อสะท้อนความต้องการที่สมเหตุสมผลของประเทศกำลังพัฒนาให้ดีขึ้น ต้องเสริมทักษะการกำกับดูแล เตือนภัย และการรับมือภาวะฉุกเฉิน เสริมทักษะการรักษาพยาบาลและช่วยชีวิตในขณะเผชิญโรคร้ายแรง เสริมทักษะการสำรองวัสดุเพื่อรับมือภาวะฉุกเฉิน เสริมทักษะการมีหลักประกัน เสริมทักษะด้านการรับมือข้อมูลข่าวสารเท็จ และเสริมทักษะการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนา

มิตรสหายทั้งหลาย

ในการต่อสู้โควิด-19 โรคระบาดรุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จีนได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากประเทศต่าง ๆ จำนวนมาก ขณะเดียวกันจีนยังใช้ปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมขนานใหญ่ทั่วโลก มาตรการ 5 ประการที่จีนสนับสนุนความร่วมมือต้านโควิด-19 ที่ข้าพเจ้าประกาศในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 73 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2020 กำลังได้รับการปฏิบัติตามอย่างเร่งด่วน ภายใต้สถานการณ์ที่กำลังการผลิตมีจำกัดและความต้องการภายในประเทศมีจำนวนมหาศาล จีนปฏิบัติตามสัญญาโดยให้ความช่วยเหลือด้านวัคซีนแก่ 80 ประเทศกำลังพัฒนาที่มีความต้องการเร่งด่วน ส่งออกวัคซีนไปยัง 43 ประเทศ ทั้งยังมอบทุนช่วยเหลือมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อใช้ในการต้านโควิด-19 และฟื้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้จีนยังมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ กว่า 150 แห่ง ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ 13 แห่ง จีนได้จัดหาหน้ากากอนามัยกว่า 280,000 ล้านชิ้น ชุดป้องกันกว่า 3,400 ล้านชุด และชุดทดสอบเชื้อกว่า 4,000 กล่องแก่ทั่วโลก โครงการโรงพยาบาลจับคู่ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือระหว่างจีนกับแอฟริกาได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 41 คู่แล้ว อาคารสำนักงานใหญ่ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งแอฟริกาที่จีนช่วยก่อสร้างนั้นเริ่มการก่อสร้างเมื่อปลายปีที่ผ่านมา โกดังและศูนย์รับมือภาวะฉุกเฉินเพื่อมนุษยธรรมโลกซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างจีนกับสหประชาชาติที่กำหนดจะตั้งขึ้นในจีนนั้นมีความคืบหน้า จีนจะปฏิบัติตามข้อริเริ่มพักชำระหนี้แก่ประเทศยากจนที่สุดที่ริเริ่มโดยกลุ่มประเทศ G20 อย่างรอบด้าน โดยคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจีนเป็นประเทศที่ผ่อนผันชำระหนี้มูลค่ามากที่สุดในกลุ่มประเทศ G20

เพื่อสนับสนุนการต่อสู้โควิด-19 อย่างสามัคคีกันของโลกต่อไป ข้าพเจ้าประกาศว่า

จีนจะให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในอีก 3 ปีข้างหน้า เพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาต้านโควิด-19 รวมทั้งฟื้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

จีนได้จัดหาวัคซีนโควิด-19 แก่ทั่วโลกรวม 300 ล้านโดสและจะส่งมอบวัคซีนมากขึ้นต่อไปอีก

จีนสนับสนุนธุรกิจผลิตวัคซีนจีนให้ถ่ายโอนเทคโนโลยีแก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อร่วมกันดำเนินการผลิต

จีนได้ประกาศสนับสนุนการยกเว้นสิทธิบัตรวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งสนับสนุนองค์การการค้าโลกและองค์กรระหว่างประเทศทำข้อตกลงนี้โดยเร็ว

จีนริเริ่มเปิดฟอรั่มระหว่างประเทศเพื่อความร่วมมือในการผลิตวัคซีน เพื่อให้ประเทศ ธุรกิจ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับการผลักดันให้โลกจัดสรรวัคซีนอย่างสมเหตุสมผลและยุติธรรม

มิตรสหายทั้งหลาย

นายลูเซียส อันเนียอุส เซเนกา (Lucius Annaeus Seneca) ปราชญ์สมัยโรมโบราณ ระบุว่า เราเป็นคลื่นในมหาสมุทรด้วยกัน ขอให้เราจับมือเคียงบ่าเคียงไหล่ มุ่งมั่นผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต้านโควิด-19 อย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ร่วมกันผลักดันการสร้างประชาคมสุขอนามัยของมนุษยชาติเพื่ออนาคตอันดีงามของสุขภาพมนุษยชาติ

(tim/cai zhou/lu)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)

陆永江