ยานขนส่ง“เทียนโจว-2”เชื่อมต่อกับแกนโมดูล "เทียนเหอ" ของสถานีอวกาศ

2021-05-30 12:28:15 | CRI
Share with:

สำนักงานวิศวกรรมการบินอวกาศพร้อมมนุษย์ของจีนเปิดเผยว่าวันที่ 30 พฤษภาคม  เวลาประมาณ 05.00 น.  ยานขนส่ง “เทียนโจว-2” ได้เชื่อมต่อกับโมดูล“เทียนเหอ” แกนโมดูลของสถานีอวกาศจีนอย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยอัตโนมัติ

ยานขนส่ง “เทียนโจว-2” ได้บรรทุกสิ่งของที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันของนักบินอวกาศ  ชุดที่นักบินอวกาศใช้สวมใส่เวลาที่อยู่นอกสถานีอวกาศ  อุปกรณ์ต่าง ๆ  และเชื้อเพลิงเหลว  เป็นต้น  เมื่อต่อกับโมดูล “เทียนเหอ” แล้ว  ยานขนส่ง “เทียนโจว-2” จะปฏิบัติการเติมเชื้อเพลิงเหลวและทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ บนสถานีอวกาศ

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อกันทางอวกาศเป็น 1 ใน 3 เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานของการบินอวกาศพร้อมมนุษย์ เทียบได้กับการไปกลับระหว่างจักรวาลกับโลกของนักบินอวกาศ  และกิจกรรมต่างๆ ของนักบินอวกาศที่อยู่นอกสถานีอวกาศ   เป็นเงื่อนไขบังคับของการให้บริการการโคจรเพื่อบรรลุการเชื่อมต่อระหว่างสถานีอวกาศกับระบบขนส่งทางอวกาศ  การเพิ่มเติมและเก็บสิ่งของต่าง ๆ จากสถานีอวกาศ  การบูรณะซ่อมแซมสถานีอวกาศ  การเปลี่ยนนักบินอวกาศและการกู้ภัย เป็นต้น

(Bo/Zhou)

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-03-2566)

周旭