ตัวอย่างคำถามที่มิตรชาวไทยอยากถามปธน.สี จิ้นผิงของจีนมากที่สุด

2021-06-03 07:59:22 | CMG
Share with:

ตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของจีนใน ค.ศ. 2012 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน สร้างผลงานอันยิ่งใหญ่อย่างโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของทั้งชาวจีนและชาวโลก เมื่อเร็วๆ นี้ ภาคภาษาไทยสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG) ได้ทำแบบสอบถามในประเด็น “หากท่านสามารถตั้งคำถามหนึ่งข้อถึงปธน.สี จิ้นผิงของจีน คำถามที่ท่านอยากถามที่สุดคืออะไร?เพราะอะไร?” ต่อตัวแทนมิตรชาวไทยที่ให้ความสนใจเรื่องจีน

ผู้ถาม นายสมพงษ์ สระกวี อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)   สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา

ตัวอย่างคำถามที่มิตรชาวไทยอยากถามปธน.สี จิ้นผิงของจีนมากที่สุด_fororder_1

คำถาม    ท่านประธานาธิบดี สี จื้นผิง จะบอกเคล็ดลับการแก้ปัญหาความยากจนและความเลื่อมล้ำแก่ประเทศไทย และประเทศยากจนด้อยพัฒนาอื่นๆ ว่าอย่างไร?

เหตุผลที่ถาม  มิตรภาพไทย-จีนลึกซึ้ง ครอบคลุมหลายด้าน ด้านหนึ่งคือความร่วมมือที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใการแก้ปัญหาที่จีนได้ผ่านพ้นมาแล้ว  ด้วยประสบการณ์ที่มากมายดุจน้ำในมหาสมุทร คือการแก้ปัญหาความยากจนและความเลื่อมล้ำ

ผู้ถาม  ดร.ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์ นักวิจัยประจำสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างคำถามที่มิตรชาวไทยอยากถามปธน.สี จิ้นผิงของจีนมากที่สุด_fororder_2

คำถาม  จีนมีแผนเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาคมโลกอย่างไร เป็นการจัดการทรัพยากร เช่น พลังงาน อาหาร ยา ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ในยุคที่ประชากรกำลังจะล้นโลก

เหตุผลที่ถาม เพราะว่าการเป็นผู้นำระดับโลก ควรมีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการจัดการทรัพยากรสำหรับประชาคมนานาชาติ  จีนจะเพิ่มความมั่นใจให้แก่ประชาคมหุ้นส่วนพันธมิตรต่างๆ อย่างไรเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ พร้อมเดินหน้าไปด้วยกัน การหาทางก้าวต่อไปในยุคที่โลกาภิวัตน์เดิมกำลังก่อปัญหาในหลายทาง จะต้องมีรูปแบบความร่วมมือใหม่ๆ  และตราบที่โลกาภิวัตน์ใหม่ยังไม่ลงตัวและยังไม่สามารถเกิดขึ้นมาเป็นทางเลือกอย่างสมบูรณ์ โลกจะติดอยู่ในภาวะชะงักงันเช่นตอนนี้ 

ผู้ถาม นายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

ตัวอย่างคำถามที่มิตรชาวไทยอยากถามปธน.สี จิ้นผิงของจีนมากที่สุด_fororder_นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน

คำถาม  โลกในปัจจุบัน ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้กับสังคมโลก ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งท่านเองก็เคยเสนอแนวความคิดดังกล่าวเช่นกัน แต่ปัญหาคือ ความร่วมมือกันภายใต้มิตรภาพและสันติภาพระหว่างประเทศ ยังคงมีความหวาดระแวงกันอยู่ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้นในฐานะที่ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญแถวหน้าของโลกปัจจุบันประเทศหนึ่ง จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเป็นประเทศที่เริ่มต้นลงมือสร้างความร่วมมือระดับโลกให้เกิดขึ้นอย่างจริงใจ และเป็นรูปธรรม

เหตุผลที่ถาม แม้ประเทศจีนจะมีความพยายามในเรื่องโครงการใหม่ๆที่น่าสนใจ อย่างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง แต่ก็ยังคงมีร่องรอยของความไม่เข้าใจ กังวลใจ หรือไม่ไว้วางใจในเรื่องผลประโยชน์อยู่  หรืออย่างเรื่องของแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติ แต่ก็ยังคงมีประเด็นกังวลจากการที่จีนสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ มีการมองในเรื่องผลกระทบที่ตามมา ซึ่งเรื่องเหล่านี้หากจีนมีการแสดงออกให้เห็นถึงความตั้งใจเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริง และเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาและสร้างความเชื่อใจ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาคมโลก

ผู้ถาม อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ตัวอย่างคำถามที่มิตรชาวไทยอยากถามปธน.สี จิ้นผิงของจีนมากที่สุด_fororder_高老师图片4

คำถาม เป็นที่ทราบกันดีว่า วัคซีนเป็นเครื่องมือเดียวที่จะสามารถหยุดยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ และ ทำให้สังคมกลับมาเป็นปกติ ผู้คนสามารถเดินทางท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ ศึกษาต่อได้เหมือนเดิม ซึ่งในปัจจุบันนี้หลายต่อหลายประเทศยังไม่สามารถผลิตวัคซีนเองได้ จำเป็นต้องพึ่งพาประเทศที่สามารถผลิตวัคซีนเองได้ในการขอซื้อและขอบริจาคมา  จึงอยากจะถามว่า ประเทศจีนมีนโยบายด้านการส่งออกวัคซีนอย่างไรบ้างในหนึ่งปีข้างหน้า เพื่อที่ชาติต่างๆ จะได้วางแผน เตรียมการเอาไว้ ต่อแผนบริหารจัดการวัคซีน

เหตุผลที่ถาม การบริหารจัดการวัคซีนไม่ใช่เรื่องในประเทศ แต่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยข้อมูล และ ความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ ประสานเข้าด้วยกัน หากนโยบายด้านการส่งออกวัคซีนมีความชัดเจนมากเท่าไร ก็จะทำให้ชาติต่างๆ สามารถรับมือกับปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดได้ดีมากขึ้นเท่านั้น

ผู้ถาม  นายวีรพจน์ อินทรพันธ์ หัวหน้าข่าวต่างประเทศ นสพ.ไทยรัฐ

ตัวอย่างคำถามที่มิตรชาวไทยอยากถามปธน.สี จิ้นผิงของจีนมากที่สุด_fororder_5

คำถาม  จากข่าวที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ ท่านประธานาธิบดีสิ จิ้นผิง รู้สึกเช่นไรกับการที่กลุ่มชาติตะวันตก มหาอำนาจเก่า กระหน่ำโจมตีจีน อาทิ ซินเจียง ไต้หวัน ฮ่องกง ทั้งที่เป็นเรื่องภายในของประเทศจีน

เหตุผลที่ถาม ผมเห็นแล้วยังรู้สึก annoy irratate เลยอยากทราบว่า ท่านรู้สึกเช่นไร

ผู้ถาม นายชาญวิทยา ชัยกูล บก.นสพ.อปท.นิวส์

ตัวอย่างคำถามที่มิตรชาวไทยอยากถามปธน.สี จิ้นผิงของจีนมากที่สุด_fororder_6

คำถาม นโยบายของประเทศจีน พร้อมจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และเปิดให้ประชาชนจีนเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยได้เมื่อไหร่ ? เพราะเหตุใด ? โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกำลังจะเปิดเกาะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ในเดือนกรกฎาคม 2564

เหตุผลที่ถาม  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวระหว่างไทย-จีน ต้องหยุดชะงัก แต่วันนี้สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เริ่มเบาบางลงไปมากแล้ว จากมาตรการการควบคุมโรค และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศ ที่มีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยกำลังจะเปิดเกาะภูเก็ต ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตามแผน Phuket Sandbox โดยรัฐบาลมั่นใจว่าสภาพของเกาะภูเก็ต สามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้ เพราะควบคุมทางเข้า-ออก ได้ทั้งทางเรือ ทางบก และทางอากาศ นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตได้เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ให้ได้คนละ 2 โดส ครอบคลุม 70% ของจำนวนประชากร 420,000 คน ที่พักอาศัยอยู่บนเกาะภูเก็ต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564

ซึ่งผู้ที่เดินทางเข้าเกาะภูเก็ต ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว และต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนมาแสดงด้วย สามารถเดินทางท่องเที่ยวในเกาะภูเก็ตได้ทุกพื้นที่ และเมื่ออยู่ในเกาะภูเก็ตครบ 7 วัน ก็สามารถเดินทางไปเที่ยวจังหวัดอื่นๆ ได้

ด้วยเหตุที่ไทย-จีน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาช้านาน  ถ้ารัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวของสองประเทศ ภายใต้ข้อตกลงหรือระเบียบกติกาที่เหมาะสม เชื่อว่าการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยว ทั้งสองฝ่ายก็จะได้ประโยชน์ร่วมกัน

เรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน-CMG

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-04-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (12-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-04-2567)

陆永江