รมต.ต่างประเทศจีนพบปะกับรมต.ต่างประเทศ 5 ประเทศ

2021-06-09 15:16:35 | CRI
Share with:

รมต.ต่างประเทศจีนพบปะกับรมต.ต่างประเทศ 5 ประเทศ_fororder_20210609jswn

วันที่ 8 มิถุนายน นายหวัง อี้ มนตรีแห่งชาติและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทย กัมพูชา เวียดนาม พม่า และลาว ซึ่งเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งวิสามัญเพื่อรำลึกการสถาปนาความสัมพันธ์การเจรจาจีน-อาเซียนครบรอบ 30 ปี

ขณะพบปะกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศไทย นายหวัง อี้กล่าวว่า จีนยินดีจะร่วมมือกับไทยเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ตามแผน “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ในคุณภาพสูง นายดอน ปรมัตถ์วินัยกล่าวว่า ไทยยินดีจะร่วมมือกับจีนในการผลักดันการสร้างสรรค์ตามแผน “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือส่วนภูมิภาคด้วยดี

ขณะพบปะกับนายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศพม่า นายหวัง อี้กล่าวว่า จีนยินดีจะร่วมมือกับกัมพูชาในการปฏิบัติตามแผนประชาคมร่วมชะตาจีน-กัมพูชาอย่างรอบด้าน นายปรัก สุคนกล่าวว่า กัมพูชาหวังจะร่วมมือกับจีนเพื่อเร่งการสร้างสรรค์เขตการค้าเสรีกัมพูชา-จีน และพัฒนาตามแผนการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”ในคุณภาพสูง

ขณะพบปะกับนายบุ่ยเทงเซิน  รัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม นายหวัง อี้กล่าวว่า จีนยินดีร่วมมือกับเวียดนามเสริมความไว้วางใจเชิงยุทธศาสตร์ และความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย เพื่อนำประโยชน์สุขสู่ประชาชนทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้น นายบุ่ยเทงเซินกล่าวว่า เวียดนามมุ่งจะเสริมมิตรภาพเวียดนาม-จีน และผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศด้วยดีต่อไป

ขณะพบปะกับนายวันนะ หม่อง ลวิน รัฐมนตรีต่างประเทศพม่า นายหวัง อี้กล่าวว่า ไม่ว่าในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต จีนสนับสนุนพม่าในการคัดเลือกหนทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงของประเทศเองอย่างเป็นอิสระ นายวันนะ หม่อง ลวินชื่นชมจีนที่สนับสนุนการผลักดันกระบวนการสันติภาพของพม่า

ขณะพบปะกับนายสะเหลิมไซ กมมะสิด  รัฐมนตรีต่างประเทศลาว นายหวัง อี้กล่าวว่า จีนยินดีจะร่วมมือกับลาวในการส่งเสริมมิตรภาพจีน-ลาวที่สืบทอดกันมา เสริมความไว้วางใจและความร่วมมือ พร้อมทั้งผลักดันการสร้างสรรค์ประชาคมร่วมชะตาจีน-ลาวให้คืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง นายสะเหลิมไซ กมมะสิดขอบคุณจีนที่ให้ความช่วยเหลือแก่ลาวในการต้านโควิดและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

Yim/Cai/Sun

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-05-2567)

  • เกาะกระแสจีน (25-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-05-2567)

孙铮