สถาบันอุดมศึกษาจัดให้นักศึกษาเก็บเกี่ยวผักโหยวไช่ (คาโนลา) ในพื้นที่ 15 หมู่: สกัดน้ำมันเพื่อปรุงกุ้งมังกรจิ๋วให้พวกเขากินฟรี

2021-06-26 15:45:41 | CRI
Share with:

สถาบันอุดมศึกษาจัดให้นักศึกษาเก็บเกี่ยวผักโหยวไช่ (คาโนลา) ในพื้นที่ 15 หมู่: สกัดน้ำมันเพื่อปรุงกุ้งมังกรจิ๋วให้พวกเขากินฟรี_fororder_2021062605News1

20 มิ.ย., ณ เมืองหวายอาน มณฑลเจียงซู  นักศึกษากว่า 20 คน กำลังเก็บเกี่ยวเมล็ดผักโหยวไช่ (คาโนลา) ในพื้นที่ 15 หมู่ (ราว 6.25 ไร่) ในฐานปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย  หลังจากนั้นนำมาสกัดเป็นน้ำมันส่งไปให้กับโรงอาหาร  โรงอาหารใช้น้ำมันเมล็ดคาโนลานี้มาปรุงกุ้งมังกรเพื่อแจกให้นักศึกษารับประทาน  นักศึกษาบางคนบอกว่าหลังจากได้ลงแรงเอง ทำให้เห็นค่าของอาหารมากยิ่งขึ้น

สถาบันอุดมศึกษาจัดให้นักศึกษาเก็บเกี่ยวผักโหยวไช่ (คาโนลา) ในพื้นที่ 15 หมู่: สกัดน้ำมันเพื่อปรุงกุ้งมังกรจิ๋วให้พวกเขากินฟรี_fororder_2021062605News2

ข่าวจากไชน่ามีเดียกรุ๊ป

李秀珍