โรงเรียนอนุบาล-ประถม-มัธยมในเขตลี่วาน เมืองกวางโจว กลับมาสอนออฟไลน์แล้ว

2021-06-28 11:58:40 | CRI
Share with:

วันที่ 27 มิถุนายน สำนักงานใหญ่การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเขตลี่วาน เมืองกวางโจว ออกประกาศเกี่ยวกับการเริ่มต้นการเรียนการสอนแบบออฟไลน์ในสถาบันการศึกษาอีกครั้ง

ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปรับระดับความเสี่ยงของเมืองกวางโจว ระบุว่า เขตลี่วานทั้งหมดเป็นพื้นที่มีความเสี่ยงต่ำตามข้อกำหนดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระดับสูง ประกอบกับสถานการณ์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในปัจจุบัน จึงมีประกาศดังนี้ ให้โรงเรียนอนุบาล ประถม และมัธยมศึกษาในเขตลี่วานฟื้นฟูการสอนแบบออฟไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายนนี้ โดยโรงเรียนต่าง ๆ ต้องตรวจสอบสุขภาพของครูและนักเรียนอย่างเคร่งครัด ดำเนินการสแกนรหัสสุขภาพ ตรวจวัดอุณหภูมิ และฆ่าเชื้อที่มือก่อนเข้าโรงเรียน เสริมการระบายอากาศและฆ่าเชื้อในสถานที่สำคัญ เช่น โรงอาหาร ห้องเรียน หอพัก ฯลฯ เสริมสร้างการปรับปรุงโรงเรียนและสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างครอบคลุม เสริมสร้างความปลอดภัยทางอาหารและการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา ควบคุมกิจกรรมการรวมกลุ่มภายในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ให้จัดกิจกรรมข้ามภูมิภาค ข้ามโรงเรียน หรือข้ามชั้นเรียน

Tim/kt/cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-03-2566)

张楠