ผู้พิการทางการมองเห็นทุ่มกำลังในการกุศล

2021-08-05 16:51:08 | CRI
Share with:

ผู้พิการทางการมองเห็นทุ่มกำลังในการกุศล_fororder_WechatIMG221

นายสื่อ กวางจู้ เกิดเมื่อ ค.ศ. 1963 เคยเป็นทหารประจำหน่วย 77283 ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน ในช่วงสงครามป้องกันประเทศเมื่อปี 1984 นายสื่อ กวางจู้ ได้เข้าร่วมสู้รบและได้รับบาดเจ็บหนักหลายที่

หลังจากเพื่อนร่วมรบส่งเขาไปโรงพยาบาล แพทย์ได้พบที่บาดเจ็บสาหัสบนร่างกายของเขา 8 ที่ พบเศษกระสุนในสองตา ใบหน้า คอ หู แขน และขาสองข้างหลายสิบชิ้น ทำให้สื่อ กวางจู้ต้องสูญเสียดวงตาทั้งสอง เวลานั้น เขาอายุเพียง 20 ปี

ต่อจากนั้น นายสื่อ กวางจู้ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “วีรชนปกป้องชาติ” จากคณะกรรมการทางทหารส่วนกลางของจีน แม้กลายเป็นผู้พิการทางการมองเห็น แต่เขาไม่ได้สูญเสียกำลังใจ และตั้งใจจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างแข็งขัน

เมื่อสูญเสียดวงตาทั้งสอง นายสื่อ กวางจู้พยายามขจัดความยากลำบากมากมาย และเริ่มศึกษาอักษรเบลล์ด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ต่อมาในปี 1986 สื่อ กวางจู้สอบเข้ามหาวิทยาลัยเซินเจิ้นได้สำเร็จ ศึกษาภาษาและวรรณกรรมจีนเป็นวิชาเอก และกลายเป็นผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับปริญญาตรีคนแรกในจีน

จากนั้นในปี 1990 สื่อ กวางจู้ได้รับเลือกให้เป็น “แบบอย่างมุมานะบากบั่นยอดเยี่ยมของจีน” ที่มอบรางวัลให้โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง กระทรวงทรัพยากรบุคคลของจีน ฝ่ายการเมืองกองทัพปลดแอกประชาชนจีน และสหพันธ์ผู้พิการแห่งชาติจีน

นายสื่อ กวางจู้ชอบวรรณกรรม และยืนหยัดการให้กำลังใจและปลุกจิตสำนึกความรักชาติของชาวจีนด้วยผลงานวรรณกรรม โดยออกผลงานบทกวีและบทร้อยแก้วบนสิ่งพิมพ์ทั้งภายในและนอกประเทศกว่า 540 บท ได้รับรางวัลวรรณกรรมระดับชาติ 17 ครั้ง ผลงานของเขาจำนวนไม่น้อยได้รับการแปลเป็นภาษารัสเซีย ฝรั่งเศส และอังกฤษ เป็นต้น และเผยแพร่ในประเทศต่างๆ

นายสื่อ กวางจู้ได้รับการยกเป็นนักกวี นักเขียน นักดนตรีดีเลิศในยุคปัจจุบัน และได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมวรรณกรรมผู้พิการทางการมองเห็นของจีน ปี 2000 นายสื่อ กวางจู้ได้รับการยกเป็น “แบบอย่างวีรชนจีนยุคใหม่” ได้รับการชื่นชมจากผู้นำพรรคและรัฐบาลกลางหลายครั้ง

นอกจากสร้างผลงานวรรณกรรมมากมาย นายสื่อ กวางจู้ยังยืนหยัดการไปแสดงปาฐกถาในหลายพื้นที่ของจีนทุกปี โดยมีระยะการเดินทางกว่า 1 แสนกิโลเมตร เดินทางถึงท้องที่ต่างๆเกือบทั่วประเทศ

เขาได้เผยแพร่จิตสำนึกที่ฟันฝ่าต่อสู้และอุทิศกำลังเพื่อสร้างสรรค์สังคมสมานฉันท์ นับเป็นแบบอย่างที่ดีเลิศของทหารจีนในสมัยสันติภาพ และในปี 2006 นายสื่อ กวางจู้ได้รับการยกย่องเป็น “10 บุคคลดีเด่นของจีน” โดยสหพันธ์วรรณกรรมของจีน และมูลนิธิประชาชาติจีน

เกียรติยศที่นายสื่อ กวางจู้ได้รับไม่ใช่มีเพียงเหล่านี้ เนื่องในโอกาสรำลึกการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบ 60 ปี เมื่อปี 2009 กระทรวงต่างๆของรัฐบาลจีน 11 กระทรวงร่วมกันจัดการคัดเลือกแบบอย่างวีรชนที่ได้ทำคุณูปการดีเด่นเพื่อสถาปนาจีนใหม่ 100 คน และบุคคลที่สร้างความซาบซึ้งใจแก่ประเทศชาติ 100 คนตั้งแต่จีนใหม่สถาปนาขึ้น

ด้วยการลงคะแนนเสียงจากประชาชนจีนร่วม 100 ล้านคน นายสื่อ กวางจู้ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในร้อยบุคคลที่สร้างความซาบซึ้งใจแก่ประเทศชาติ  แม้ได้รับเกียรติยศมากมายก็ตาม แต่นายสื่อ กวางจู้ไม่เคยหยุดการก้าวหน้า เขามองผลงานเหล่านี้เป็นประสบการณ์ในอดีตเท่านั้น สิ่งที่เขาสนใจคือ ต้องคืบหน้าไปตลอดและทำคุณูปการใหม่แก่สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง

ผู้พิการทางการมองเห็นทุ่มกำลังในการกุศล_fororder_WechatIMG222

นายสื่อ กวางจู้เกษียณอายุจากกองทัพเมื่อปี 2005 หลังเกษียณแล้ว เขาก็ไม่เคยหยุดการทำงาน โดยยืนหยัดการทำผลงานด้านวรรณกรรมต่อไปและไปแสดงปาฐกถนาในท้องที่ต่างๆ นอกจากนี้ เขายังมุ่งมั่นในการทำการกุศล โดยเฉพาะให้ความช่วยเหลือแก่ทหารปลดประจำการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ปี 2014 นายสื่อ กวางจู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมสงเสริมการกุศลช่วยเหลือผู้พิการที่กรุงปักกิ่ง จากนั้น ยังมีการตั้งเว็บไซด์สหพันธ์น้ำใจของจีน หลายปีมานี้ เขามุ่งมั่นในการช่วยเหลือทหารปลดประจำการที่ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นคนพิการ สะสมเงินทุนการกุศลและสิ่งของช่วยเหลือแก่ครอบครัววีรชนที่สละชีพและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ

ภายใต้ความช่วยเหลือจากนายสื่อ กวางจู้ ผู้ยากจนจำนวนหนึ่งได้รับการอบรมทางเทคนิคและได้โอกาสทำงาน ส่วนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และครอบครัววีรชนผู้สละชีพจำนวนหนึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจด้วยดี

ผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือโดยตรงมีกว่า 17,000 คน ในจำนวนนี้ ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือโดยตรงจากสื่อ กวางจู้ ก็มีกว่า 2,000 คน ขณะที่อาสาสมัครที่มีส่วนร่วมในโครงการช่วยเหลือทางเน็ตมีกว่า 140,000 คน

ปีหลังๆนี้ สมาคมส่งเสริมการกุศลช่วยเหลือผู้พิการได้ให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมากมาย เช่น ช่วยหาโอกาสทำงานแก่ผู้พิการทางสติปัญญาในเขตต้าซิง กรุงปักกิ่ง เพื่อให้คนเหล่านี้สร้างรายได้ด้วยกำลังของตน และยังมีการบริจาคเครื่องปั่นทอแก่ศูนย์ปฏิบัติงานคนพิการคังอี๋ เขตหวัยโหรว กรุงปักกิ่ง การบริจาคเงินทุนและสิ่งของช่วยเหลือแก่ศูนย์บริการฟื้นฟูสุขภาพคนพิการเขตหวัยโหรว และช่วยหาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อให้การรักษาที่เกี่ยวข้องแก่เด็กที่ป่วยเป็นโรคสมอง

เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2016 สมาคมส่งเสริมการกุศลช่วยเหลือผู้พิการกรุงปักกิ่งได้รับคำขอความช่วยเหลือจากครอบครัวคนพิการคนหนึ่ง นายเฝิง เจี้ยนที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ต้องผ่าตัดด่วน ต้องการเงินผ่าตัดหลายหมื่นหยวน แต่ภรรยาของเฝิง เจี้ยนขอยืมจากเพื่อนญาติทุกคนแล้วยังขาด 10,000 หยวน

ในที่สุด จึงโทรศัพท์ไปยังสมาคมส่งเสริมการกุศลช่วยเหลือผู้พิการกรุงปักกิ่งขอความช่วยเหลือ นายสื่อ กวางจู้ได้รับโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือแล้ว รีบปรึกษาหารือกับสมาชิกแกนนำในคณะกรรมการของสมาคม ไม่ถึง 3 ชั่วโมง ก็รวบรวมเงินช่วยเหลือเพื่อผ่าตัดแก่นายเฝิง เจี้ยนได้ครบ การผ่าตัดจึงดำเนินการได้อย่างราบรื่นตามกำหนด

สาวอายุ 16 ปีคนหนึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูก อารมณ์ไม่ดีตลอด และไม่ยอมได้รับการรักษาตามปกติ ครอบครัวของเธอเป็นห่วงมาก จึงเขียนจดหมายถึงนายสื่อ กวางจู้ หวังว่าลูกสาวจะได้กำลังใจ นายสื่อ กวางจู้ได้ทราบแล้วรีบตอบจดหมาย และเดินทางไปเยี่ยมเยือนสาวคนนี้

หลังจากคุยกันและได้ทราบประสบการณ์ของชีวิตสื่อ กวางจู้ สาวคนนี้เกิดความซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะได้อ่านบทกวีและบทความของเขาแล้ว สาวคนนี้ได้ฟื้นฟูกำลังใจอย่างเต็มที่ และตั้งใจจะอุทิศชีวิตที่มีอยู่ของตนในเรื่องที่มีความหมายต่อสังคม

นายสื่อ กวางจู้มักจะบอกว่า แม้คนเราอาจเผชิญกับโชคร้ายก็ตาม สิ่งสำคัญคือ ใช้ท่าทีอย่างไร หากเห็นแต่แผลบนร่างกาย ชีวิตเราก็คงมีเพียงความโศกเศร้าอย่างเดียว ขอแต่ให้ใช้ท่าทีทางบวกและมองไปข้างหน้าอย่างแข็งขัน เราต้องเจอหนทางไปสู่ความสดใสได้

Yim/Sun

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-06-2566)

  • เกาะกระแสจีน (03-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-06-2566)

周旭