คณะกรรมการพาราลิมปิกริเริ่มปฏิบัติการเอาใจใส่ผู้พิการ

2021-08-23 01:16:48 | CRI
Share with:

สำนักข่าวซินหวา รายงานว่า เนื่องในโอกาสงานกีฬาพาราลิมปิกโตเกียวจะเปิดฉากขึ้น คณะกรรมการพาราลิมปิกระหว่างประเทศร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งริเริ่มปฏิบัติการทั่วโลกในหัวข้อ “เราเป็น 15” โดยมุ่งขจัดการดูถูกผู้พิการทั่วโลก พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้คนเอาใจใส่ ช่วยเหลือ และยอมรับกลุ่มผู้พิการที่มีจำนวน 1,200 ล้านคนบนโลก

จำนวนผู้พิการคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรบนโลกทั้งหมด ปฏิบัติการ “เราเป็น 15” เป็นปฏิบัติการที่ริเริ่มโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกระหว่างประเทศและสหพันธ์ผู้พิการระหว่างประเทศ รวมถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก และสหพันธ์อารยธรรมแห่งสหประชาชาติร่วมกันจัดขึ้น นอกจากองค์กรระหว่างประเทศดังกล่าวแล้วปฏิบัติการครั้งนี้ยังได้รวบรวมองค์กรระหว่างประเทศด้านกีฬา สิทธิมนุษยชน การเมือง พาณิชย์ ศิลปะ และบันเทิงอีกหลายแห่ง โดยวางแผนใช้ความพยายามและความร่วมมือระหว่างประเทศในอีก 10 ปีข้างหน้า สร้างเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อบรรดาผู้พิการในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น(Tim/Zhou)

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-06-2566)

  • เกาะกระแสจีน (03-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-06-2566)

周旭