อี-คอมเมิร์ซหนุนงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ 18

2021-10-07 17:18:56 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

ข้อมูลเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ 18_fororder_20211006-2

ปีนี้เป็นครบรอบ 30 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การเจรจาระหว่างจีน-อาเซียน ก็เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างจีน-อาเซียน โดยงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ 18 จัดขึ้นที่เมืองหนานหนิงในวันที่ 10 ถึง 13 กันยายนนี้ ประเด็นของงานปีนี้คือ ร่วมแบ่งปันโอกาสใหม่จากเส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่ ร่วมสร้างประชาคมจีน-อาเซียนที่มีอนาคตร่วมกัน ประเทศลาวเป็นประเทศประเด็น  งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนปีนี้จะใช้รูปแบบนิทรรศการจริงบวกคลาวด์ จะจัดตั้ง 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ การค้าสินค้า ความร่วมมือด้านการลงทุน การค้าภาคบริการ เทคนิคแนวหน้าและเมืองมนต์เสน่ห์

นิทรรศการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนปีนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด 104,000 ตารางเมตร โดยโซนนิทรรศการต่างชาติมีเนื้อที่กว่า 20,000 ตารางเมตร วิสาหกิจที่ร่วมงานในโซนนิทรรศการต่างชาติมี 397 แห่ง ใช้บู๊ธ 905 บู๊ธ โดยโซนนิทรรศการของ 10 ประเทศอาเซียนมีเนื้อที่ประมาณ 12,000 ตารางเมตร พอ ๆ กับปีที่แล้ว วิสาหกิจจากประเทศอาเซียนที่ร่วมงานมี 238 แห่ง ตั้ง 575 บู๊ธ สินค้าจัดแสดงส่วนใหญ่รวมทั้งอาหาร ผลิตผลทางการเกษตร ของใช้ประจำวัน เครื่องสำอาง งานหัตถกรรม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องอุปโภคบริโภค และการบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์พิเศษอาเซียน

ข้อมูลเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ 18_fororder_20211006-3

ส่วนประเทศนอกอาเซียนจะจัดแสดงในโซนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง มีเนื้อที่ประมาณ 8,000 ตารางเมตร ในโซนมีวิสาหกิจ 120 แห่งจาก 30 ประเทศร่วมงาน ซึ่งมีประเทศปากีสถาน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ฝรั่งเศส อิตาลี ศรีลังกา รัสเซีย มองโกเลีย มาลี เป็นต้น ตั้ง 287 บู๊ธ ส่วนใหญ่จัดแสดงอาหาร เครื่องดื่ม เพชรพลอย อัญมณี งานหัตถกรรม เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องสำอาง เป็นต้น

งานป้องกันโควิด-19 เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของงานปีนี้ ในช่วงจัดงาน จะตรวจโควิด-19 และสภาพการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างเข้มงวด เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เข้าสถานที่จัดงานต้องถือใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ เจ้าหน้าที่ทั้งหมดต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ทำการฆ่าเชื้อรถยนต์และสิ่งของทั้งหมดที่เข้าสถานที่จัดงาน ส่วนอาหารแช่แข็งที่เข้าสถานที่จัดงานต้องมีใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 ด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ 18_fororder_20211006-1

เที่ยงวันที่ 3 กันยายน สินค้าจัดแสดงงวดแรกของงานปีนี้ได้ถูกขนส่งที่ศูนย์นิทรรศการนานาชาติหนานหนิงซึ่งเป็นสถานที่จัดงานหลัก สินค้าดังกล่าวมาจากมาเลเซีย เข้าชายแดนจีนจากด่านท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติอู๋ซวี หนานหนิง มีน้ำหนัก 486 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นชานม กาแฟ และช็อกโกแลตร้อน ส่วนสินค้าจัดแสดงของวิสาหกิจ 24 แห่งจากอาเซียนอีกงวดหนึ่งเข้าชายแดนจีนผ่านการขนส่งทางทะเล และเสร็จสิ้นการผ่านด่านศุลกากรท่าด่านท่าเรือชินโจว ก็ได้เดินทางถึงศูนย์นิทรรศการนานาชาติหนานหนิงเมื่อวันที่ 3 กันยายนพร้อมกันด้วย โดยสินค้าจัดแสดงเหล่านี้มี 916 ชิ้น ส่วนใหญ่เป็นชา มะม่วงอบแห้ง น้ำมันนวดตัว หมอนยางพารา เครื่องสำอางจากไทยและกาแฟขาวจากมาเลเซีย

งานปีนี้อยู่ช่วงฝ่ายต่าง ๆ ผลักดัน RCEP มีผลบังคับใช้อย่างแข็งขัน จะจัดการประชุมสุดยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าพร้อมกัน ในการนี้ หน่วยงานกำกับดูแลเศรษฐกิจการค้าของจีนและประเทศสมาชิก RCEP องค์กรสากล ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการชื่อดัง และนักธุรกิจดีเด่นจะร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ หารืออย่างลุ่มลึกและกล่าวคำปราศรัย

นอกจากนี้ งานประชาสัมพันธ์โอกาสการลงทุนของไทยจะจัดขึ้นที่เมืองหนานหนิงในวันที่ 11 กันยายนนี้ งานประชาสัมพันธ์ครั้งนี้จะประชาสัมพันธ์โอกาส นโยบายและสภาพการลงทุนล่าสุดของไทยอย่างรอบด้าน เพื่อผลักดันการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนกับไทย กระชับมิตรสัมพันธ์สองประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ 18_fororder_20211006-4

ในช่วงงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน จะจัดการประชุมอี-คอมเมิร์ซจีน-อาเซียน เชิญ Viya สาวจีนผู้ไลฟ์สดขายสินค้ากล่าวคำปราศรัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจและวิสาหกิจในประเด็นการไลฟ์สดขายสินค้า

นาง Viya เป็นกรรมการสหพันธ์เยาวชนทั่วประเทศจีน ผู้ได้รับรางวัลอุทิศตนเพื่อขจัดความยากจนทั่วประเทศจีน โดย Viya กับคณะของเธอได้ทำการไลฟ์สดขายสินค้าที่มีสาธารณประโยชน์อย่างเป็นระบบ และได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากทั้งจีนและต่างชาติ ในช่วงงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนปีนี้จะจัดเทศกาลคัดเลือกสินค้าดี โดย  Viya จะเป็นผู้นำเสนอสินค้าดีของงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนปีนี้ และทำการไลฟ์สดขายสินค้าในช่องงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนในห้องไลฟ์สดเถาเป่า การที่งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนดำเนินความร่วมมือกับ Viya ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิผลจริงด้านเศรษฐกิจการค้าของวิสาหกิจร่วมงานทั้งจีนและต่างชาติภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกอย่างเป็นรูปธรรม ผลักดันการยกระดับและพัฒนางานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน

ตามข้อมูลจากคณะกรรมการจัดตั้งงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน การไลฟ์สดขายสินค้าของ Viya ครั้งนี้ สินค้าส่วนใหญ่รวมทั้งงาดำงอกผง เต้าฮวยเต้าฮวยสําเร็จรูป หลัวซือเฝิ่นหรือก๋วยเตี๋ยวหอย ก๋วยเตี๋ยวแกงเปรี้ยวมณฑลกุ้ยโจว (เมืองเอกกุ้ยหยางของมณฑลกุ้ยโจวเป็นเมืองมนต์เสน่ห์ของจีนในงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนปีนี้) หมอนยางพารา ครีมบำรุงผิวหน้า เป็นต้น

(Bo/Cui)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-04-2567)

  • เกาะกระแสจีน (20-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-04-2567)

崔沂蒙