ปธน.จีนกล่าวสุนทรพจน์สำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

2021-10-13 15:15:15 | CRI
Share with:

ปธน.จีนกล่าวสุนทรพจน์สำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

บ่ายวันที่ 12 ตุลาคม นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมการประชุมสุดยอดของสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 แห่งสหประชาชาติ ผ่านทางวีดิทัศน์พร้อมกล่าวสุนทรพจน์โดยระบุว่า ความหลากหลายทางชีวภาพทำให้โลกมีชีวิตชีวา เป็นพื้นฐานการมีชีวิตและการพัฒนาของมนุษย์ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพมีส่วนช่วยต่อการอนุรักษ์โลกซึ่งเป็นบ้านของมนุษย์ ส่งเสริมให้มนุษย์มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประชุมสมัชชาฯ ที่จัดขึ้นที่เมืองคุนหมิงจะกำหนดเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคตอันมีความหมายอันสำคัญ ประชาคมโลกควรส่งเสริมความร่วมมือร่วมกันพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันสร้างประชาคมของสิ่งมีชีวิตบนโลก

นายสี จิ้นผิง กล่าวเน้นว่า มนุษย์กับธรรมชาติควรอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ควรเคารพธรรมชาติ สอดคล้องกับธรรมชาติ และปกป้องธรรมชาติ สร้างโลกให้เป็นบ้านที่มีมนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน น้ำใสภูเขาสีเขียวคือภูเขาทองภูเขาเงิน สภาพแวดล้อมที่ดีเป็นทรัพย์สินจากธรรมชาติ เป็นทรัพย์สินทางเศรษฐกิจ เกี่ยวพันถึงศักยภาพและความแข็งแรงในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

นายสี จิ้นผิง กล่าวเน้นด้วยว่า ทั่วโลกกำลังอยู่ในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยทั้งความท้าทายและความหวัง เพื่ออนาคตร่วมกันของมนุษย์ประเทศต่าง ๆ ควรจับมือกันก้าวหน้าเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงของมนุษย์ร่วมกัน

Tim/Chu/Zhou

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)

韩楚