รายงานสิงคโปร์ชี้ทักษะงานที่ต้องการในอนาคต

2021-12-10 15:26:37 | CRI
Share with:

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า  เมื่อเร็วๆนี้  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์เปิดเผย “รายงานทักษะที่สอดรับกับเศรษฐกิจในอนาคต”  โดยระบุว่า  เศรษฐกิจดิจิทัล  เศรษฐกิจสีเขียว  และเศรษฐกิจรักษาพยาบาล เป็นเศรษฐกิจที่จะเติบโตเป็นสำคัญของสิงคโปร์ในอีก 3 ปีข้างหน้า

รายงานดังกล่าวระบุด้วยว่า  งานด้านเศรษฐกิจดิจิทัลต้องการให้ผู้ทำงานต้องมีทักษะการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล  ทักษะการศึกษาวิจัยแนวโน้มของการตลาด  ทักษะการบุกเบิกพัฒนาเทคนิค  ตลอดจนทักษะการบริหารจัดการเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง(ไอโอที) โดยตำแหน่งงานสำคัญ อาทิ นักวิเคราะห์ข้อมูล  นักวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล  วิศวกรซอฟต์แวร์กับปัญญาประดิษฐ์ และนักวิทยาศาสตร์ดิจิทัล  เป็นต้น  งานด้านเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การบริหารกระบวนการปล่อยคาร์บอนและระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ด้านเศรษฐกิจการรักษาพยาบาลรวมถึงการดูแลผู้ป่วย  การดูแลในชุมชน  ตลอดจนการศึกษาและการอบรมของมวลชนในวัยต่าง ๆ 

(YIM/ZHOU)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)

周旭