‘สี จิ้นผิง’ ตรวจงานเมืองเหมยซาน มณฑลเสฉวน

2022-06-09 00:09:35 | CMG
Share with:


เช้าวันที่ 8 มิถุนายน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เดินทางไปตรวจงานที่เมืองเหมยซาน ( (Meishan) มณฑลเสฉวน โดยได้เยี่ยมชมหมู่บ้านหย่งเฟิง (Yongfeng) และศาลเจ้าซานซูฉือ (San Su Ci) ตามลำดับ เพื่อรับรู้ผลการดำเนินการต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น โครงการฟาร์มเกษตรมาตรฐานสูง การเพิ่มปริมาณผลผลิต การพัฒนาสร้างความเจริญในพื้นที่ชนบท การป้องกันและควบคุมโควิด-19 รวมไปถึงการคุ้มครองมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

     หมู่บ้านหย่งเฟิงปัจจุบันมี 12 หมู่ 2,133  ครัวเรือน ประชากร 5,176 คน รายได้ที่ใช้จ่ายได้เฉลี่ยต่อคนของเกษตรกรในปี 2021 เป็นเงิน 28,000 หยวน พื้นดินกว่าร้อยละ 96 นำไปใช้ในการผลิตธัญญาหาร เป็นฟาร์มเกษตรมาตรฐานสูง 3,100 หมู่ (2.4 หมู่เท่ากับ 1 ไร่) ฟาร์มเพาะปลูกติดต่อกันเป็น 1,500 หมู่ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างโครงการสาธิตฟาร์มเกษตรมาตรฐานสูงสุดของมณฑลเสฉวน

หมู่บ้านหย่งเฟิงในปัจจุบันยังมีการตั้งโครงการทดลองฐานสายพันธุ์ใหม่เทคโนโลยีใหม่ในการเพาะปลูกข้าวเจ้าขนาดใหญ่ที่สุดและสายพันธุ์ใหม่มากที่สุดของมณฑลเสฉวน เป็นหมู่บ้านแรกในมณฑลเสฉวนที่ทำการผลิตข้าวเจ้าด้วยเครื่องจักรครบวงจร “การเพาะ การปลูก การหว่าน และการเก็บเกี่ยว”

      ต่อจากหมู่บ้านหย่งเฟิง นายสี จิ้นผิงได้เดินทางไปเยี่ยมชมศาลเจ้าซานซูฉือ (San Su Ci) หรือ ศาลเจ้า 3 คนแซ่ซู ซึ่งเป็นศาลเจ้ารำลึก “ซู สวิน” (Su Xun) กับลูกชาย 2 คนของเขา ชื่อ “ซู ซื่อ” (Su Shi) กับ “ซู เจ๋อ” (Su Zhe) นักวรรณคดีชั้นเอกสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ (960-1127) อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางวัฒนธรรม ภายในมีสถาปัตยกรรมโบราณและโบราณสถานตระกูลซูหลายแห่ง โบราณวัตถุและเอกสารเกี่ยวกับคนตระกูลซู 3 คนดังกล่าวจำนวนหลายพันชิ้น ตลอดจนนิทรรศการเกี่ยวกับคนตระกูลซูดังกล่าว          

นายสี จิ้นผิงเคยหยิบยกคำคมอมตะของ “ซู ซื่อ” หลายครั้ง เช่น “เฝ้ารักษาปณิทานแรกเริ่ม ไม่เปลี่ยนตั้งแต่ต้นจนจบ” “หากไม่ใช่ของข้า แม้ขนอ่อนสักเส้นก็อย่าหยิบเรา” “เพื่อชาติบ้านเมืองอย่าไปหาเรื่อง แต่ก็อย่ากลัวเรื่อง” เป็นต้น

วัฒนธรรม “ซานซู” หรือ วัฒนธรรมคนตระกูลซู 3 คน เป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประชาชาติจีน ตกทอดมาถึงยุคปัจจุบันอย่างไม่เสื่อมคลาย เป็นแรงกระตุ้นให้ชาวจีนมีความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมของตนเองมากขึ้น


(TIM/LING/CAI)

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (13-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (13-06-2567)