“สี จิ้นผิง” ลงนามคำสั่งประกาศ “แผนปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงครามของกองทัพ”

2022-06-14 16:26:38 | CMG
Share with:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสี จิ้นผิง ประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางของจีนลงนามในคำสั่งประกาศ “แผนปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงครามของกองทัพ(ฉบับทดลอง)” โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนนี้ 

แผนปฏิบัติการดังกล่าวยึดมั่นแนวคิดความมั่นคงของชาติโดยรวม เน้นการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงและความท้าทายอย่างมีประสิทธิภาพ รับมือเหตุฉุกเฉิน ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปกป้องอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของประเทศชาติ รวมถึงพิทักษ์สันติภาพของโลกและเสถียรภาพในภูมิภาค

แผนปฏิบัติการฯนี้มีเนื้อหา 6 บท 59 ประการ ได้สรุปประสบการณ์ที่เป็นจริงจากการลงมือปฏิบัติในอดีต รวบรวมผลสำเร็จเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทหารอย่างครอบคลุม โดยมีข้อกำหนดอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน การบัญชาการ การประกันการปฏิบัติ การดำเนินงานทางการเมือง เป็นต้น ให้หลักพื้นฐานทางกฎหมายแก่กองทัพในการปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม

(Yim/Zi/Cui)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (02-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)