นิตยสารฉิวซื่อลงพิมพ์บทความปธน.สี จิ้นผิง “ยึดมั่นหนทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของจีน ขับเคลื่อนงานการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของประเทศให้ดียิ่งขึ้น”

2022-06-16 13:57:42 | CMG
Share with:

วันที่ 16 มิถุนายน นิตยสารฉิวซื่อของจีนฉบับที่ 12 ของปี 2022 ลงพิมพ์เผยแพร่บทความของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางของจีน ในหัวข้อ  “ยึดมั่นหนทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของจีน ขับเคลื่อนงานการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของประเทศให้ดียิ่งขึ้น ”

บทความเน้นว่า การปกป้องชีวิต คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้คน บรรลุซึ่งทุกคนล้วนมีสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นเป้าหมายร่วมกันของสังคมมนุษย์ การเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นเจตนารมณ์ของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่แสวงหาอย่างไม่ลดละมาโดยตลอด

บทความยังเน้นว่า ต้องประสานงานทั้งภายในและนอกประเทศ ให้ความสำคัญต่อการเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมงานการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของจีน ทั้งนี้ ต้องดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้ดีคือ 1)ส่งเสริมงานการพัฒนาสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 2)ส่งเสริมการปกป้องสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย 3)ยืนหยัดแนวคิดสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้อง 4)ส่งเสริมงานการบริหารสิทธิมนุษยชนของทั่วโลก และ 5)ดำเนินการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างแข็งขัน 

สิทธิมนุษยชนต้องอาศัยเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ เป็นงานรูปธรรมและต้องอาศัยความเป็นจริง ไม่สามารถแยกออกจากเงื่อนไขทางการเมืองทางสังคมและวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ การวิเคราะห์ประเทศใดประเทศหนึ่งว่ามีสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ไม่ควรวัดตามมาตรฐานของประเทศอื่น ยิ่งไม่ควรใช้สองมาตรฐาน หรือใช้สิทธิมนุษยชนเป็นข้ออ้าง เพื่อไปแทรกแซงการเมืองภายในของประเทศอื่นด้วยซ้ำ


(Yim/Zi/Cui)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)