‘สี จิ้นผิง’ เน้นยกระดับปราบปรามการทุจริตใน 3 ด้าน

2022-06-19 15:23:10 | CMG
Share with:

บ่ายวันที่ 17 มิถุนายน กรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน จัดการศึกษากลุ่ม ครั้งที่ 40 ในหัวข้อ “ไม่กล้าทุจริต ไม่สามารถทุจริต และไม่อยากทุจริต” นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เน้นย้ำเมื่อเป็นประธานในการศึกษาว่า การต่อสู้กับการทุจริตเป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่สำคัญที่สุดที่ประชาชนติดตามตลอด เป็นสงครามทางการเมืองที่ไม่สามารถแพ้ได้ จำเป็นต้องเพิ่มความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการกำหนดวินัยพรรคและรัฐบาลที่สะอาด เข้าใจการปราบปรามการทุจริตภายใต้สถานการณ์ใหม่ ปรับปรุงความสามารถและระดับของนโยบาย “ไม่กล้าทุจริต ไม่สามารถทุจริต และไม่อยากทุจริต” เพื่อเอาชนะสงครามปราบปรามการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นยาวนานอย่างรอบด้าน

นายหลิว เหมิ่ยผิน ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับและจัดการคดี คณะกรรมการกลางเพื่อการตรวจสอบวินัยแห่งชาติ รายงานต่อที่ประชุมและมีข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สหายจากกรมการเมืองได้รับฟังอย่างตั้งใจ ตลอดจนได้เจรจาเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้อง

นายสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่า หลังจัดการประชุมระดับผู้แทนทั่วประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 18 เราได้บรรลุผลงานอันโดดเด่นและได้สั่งสมประสบการณ์มากมายในการปราบปรามการทุจริต

ประการแรก จีนได้สร้างรูปแบบการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริตภายใต้การนำโดยพรรคฯ ได้ปรับปรุงระบบและกลไกการทำงานต่อต้านการทุจริตภายใต้การนำของคณะกรรมการกลางพรรคฯ ส่วนคณะกรรมการพรรคฯ ระดับต่าง ๆ ปฏิบัติตามและหน่วยต่าง ๆ ร่วมมือประสานงานกัน มีประชาชนเข้าร่วมและให้การสนับสนุนด้วย

ประการที่สอง เริ่มต้นด้วยการแก้ไขปัญหาจากรากฐาน แก้ไขปัญหาจากต้นจนจบ ทำให้เจ้าหน้าที่และข้าราชการ "ไม่กล้า" เพราะเคารพประชาชน "ไม่สามารถ" เพราะระบบวินัย และ "ไม่อยากจะทำ" "เพราะมีจิตสำนึกสูงส่ง

ประการที่สาม ยึดมั่นในหลักการความเข้มงวดและแน่วแน่เสมอ ลงโทษและปราบปรามการทุจริตโดยไม่ให้อภัยเด็ดขาด ยับยั้งส่วนเพิ่มและพยายามลดส่วนเหลือ ตรวจสอบปัญหาทุจริตที่ขัดขวางการปฏิบัติตามทฤษฎีและหลักการสำคัญของพรรคฯ ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานและวงการสำคัญ

ประการที่สี่ คือ เรื่องความเข้มงวดของกฎระเบียบต่าง ๆ โดยได้สร้างชุดกฎระเบียบภายในพรรคฯ และระบบกฎหมายปราบปรามการทุจริตที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เพื่อให้กฎระเบียบและระบบต่าง ๆ สามารถมีผลบังคับใช้

 ประการที่ห้า คือ การสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของการทุจริต หล่อเลี้ยงด้วยอุดมการณ์และความเชื่อ ใช้ทฤษฎีนวัตกรรมของพรรคมาเป็นวัสดุสร้างเขื่อนและใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้มีศีลธรรมและความยุติธรรม

ประการที่หก คือ การกำกับดูแลการใช้อำนาจ ปฏิรูประบบตรวจสอบวินัยของพรรคให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และการปฏิรูประบบการกำกับดูแลของรัฐ ครอบคลุมถึงสมาชิกและข้าราชการทุกคนอย่างรอบด้านเน้นการตรวจสอบและกำกับดูแลของตนและของประชาชนด้วย พยายามส่งเสริมให้สมาชิกพรรคฯ และเจ้าหน้าที่รัฐบาลใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรม ตามกฎหมาย ด้วยความบริสุทธิ์และทำเพื่อประชาชน


Tim/Lei/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)