บทวิเคราะห์ : ‘แผนจีน’ฉบับนี้ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาทั่วโลกอย่างจริงจัง

2022-06-19 23:26:48 | CMG
Share with:


เมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้กล่าวสุนทรพจน์ทางวิดีโอในการประชุมเต็มคณะของฟอรั่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครั้งที่ 25  โดยนายสี จิ้นผิงได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการ "ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาทั่วโลก ร่วมสร้างร่วมแบ่งปันอนาคตที่สันติ เจริญรุ่งเรืองและดีงาม" ทั้งยังได้เสนอข้อเสนอปฏิบัติการ 4 ประการ อันได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ดี การยกระดับความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนด้านการพัฒนา การผลักดันกระบวนการโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ และการยืนหยัดการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นทิศทางและเสนอ"แผนจีน"ที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นแก่ประชาคมระหว่างประเทศในการบรรลุการพัฒนาที่เป็นธรรม ยั่งยืน และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็น"การรณรงค์อีกครั้ง" ที่จีนดำเนินการเพื่อลงลึกกระชับความร่วมมือด้านการพัฒนาทั่วโลก

ปธน.สี จิ้นผิงเสนอ "ข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาทั่วโลก" ในการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 76 เมื่อเดือนกันยายนปี 2021 แกนหลักคือการยืนหยัดถือการพัฒนาสำคัญที่สุด ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง แบ่งปันผลประโยชน์อย่างครอบคลุม เปิดกว้าง ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยนวัตกรรม อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ มุ่งเน้นการใช้ปฏิบัติการอย่างจริงจัง และสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันด้านการพัฒนาทั่วโลก ข้อริเริ่มนี้สอดคล้องกับความคาดหวังของประเทศต่างๆ ในการเร่งการฟื้นตัวหลังโควิด-19 จึงได้รับการตอบสนองและสนับสนุนจากสหประชาชาติและกว่า 100 ประเทศ

ปัจจุบันโรคโควิด-19 ยังคงกำลังก่อกวนทั่วโลก การปะทะระหว่างรัสเซียกับยูเครนทำให้สถานการณ์ระหว่างประเทศปั่นป่วนรุนแรงยิ่งขึ้น การคว่ำบาตรรัสเซียอย่างเต็มที่ที่ก่อขึ้นโดยสหรัฐฯและตะวันตกได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรม ห่วงโซ่อุปทาน และความมั่นคงด้านพลังงาน การเงิน และอาหารในขอบเขตทั่วโลก ในขณะเดียวกัน เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน พวกเขายังได้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ผ่อนคลายเกินไปโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมา  รวมถึงการเพิ่มอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนเพื่อ "สะดุดขา" กระบวนการโลกาภิวัตน์ ทำให้ประชาชนทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วง

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ขณะกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้ ปธน.สี จิ้นผิงจึงเรียกร้องให้ "ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาทั่วโลก" พร้อมเสนอข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมด้วย ได้ตอบสนองความคาดหวังเร่งด่วนของผู้คนทั้งหลายในการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งย่อมมีส่วนช่วยต่อการขยายบทบาท "เครื่องเร่งความเร็ว" ของข้อริเริ่มนี้อีกระดับ เพื่ออัดฉีดพลังขับเคลื่อนแก่โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนาในการฟื้นตัวหลังโรคโควิด-19

"จีนจะเดินหน้าผลักดันการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงต่อไป ขยายการเปิดประเทศในระดับสูงอย่างแน่วแน่ และขับเคลื่อนการร่วมสร้าง'หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง'ด้วยคุณภาพสูง" - เสียงจีนจากฟอรั่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแสดงให้เห็นว่า การขับเคลื่อนการปฏิบัติตามข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาทั่วโลกนั้น จีนไม่เพียงแต่มีข้อเสนอเท่านั้น หากยังจะใช้ปฏิบัติการอย่างจริงจังต่อไปด้วย เป็นที่คาดการณ์ได้ว่าพร้อมไปกับการลงลึกพัฒนาอย่างต่อเนื่องของข้อริเริ่มนี้ ดอกผลด้านการพัฒนาย่อมจะอำนวยประโยชน์ให้กับทุกประเทศในโลกอย่างเป็นธรรมด้วยดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นสักขีพยานให้กับความรับผิดชอบของจีนในการ "พยายามไม่ทิ้งประเทศใดไว้ข้างหลัง"

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (01-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-01-2566)