ความผูกพันของ ‘สี จิ้นผิง’ ต่อวัฒนธรรม:ปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษอย่างระมัดระวังและจริงใจ (3)

2022-06-21 14:55:51 | สำนักข่าวซินหัว
Share with:

เกาะกู่ลั่งอวี่อยู่ใต้แสงแดดส่องเหมือนเรือใบที่มีอารมณ์เฉพาะตัว โบราณและอ่อนเยาว์ คลื่นกระทบแนวปะการังของเกาะกูลั่งอวี่ ทำให้เกิดคลื่นที่ผลิบานและร้องเพลงเกี่ยวกับตำนานของเกาะเล็ก ๆ แห่งนี้ทั้งกลางวันและกลางคืน

เกาะกูลั่งอวี่มีเรื่องราวที่น่าจดจำเกี่ยวกับนายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีจีน

 

ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 สถานการณ์ของเกาะกูลั่งอวี่เป็นที่น่าวิตก โดยภูมิประเทศทางธรรมชาติถูกบุกรุกและทำลาย ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมบางส่วนตกอยู่ในอันตราย อาคารสถานที่สำคัญของเกาะคืออาคารบากั้วอยู่ในสภาพพังและทรุดโทรม

ในปี 1986 เมื่อนายสี จิ้นผิง ซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการประจำพรรคคอมมิวนิสต์ และรองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยเหมิน ทราบถึงสถานการณ์เช่นนี้ เขาจึงตัดสินใจจัดสรรเงิน 300,000 หยวนในทันทีเพื่อซ่อมแซมอาคารบากั้ว ซึ่งแก้ไขความจำเป็นเร่งด่วนได้

คุณกงเจี๋ย ซึ่งรับผิดชอบงานบูรณะซ่อมแซมอาคารบากั้วในขณะนั้นกล่าวหวนคิดเรื่องอดีตว่า ชะตากรรมของอาคารอายุนับร้อยปีได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่นั้นมา

อาคารบากั้วที่ได้บูรณะซ่อมแซมใหม่ไม่ได้เป็นเพียงแบบจำลองของวิลล่าแบบเก่าของเกาะกูลั่งอวี่เท่านั้น หากยังเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในอนาคต และได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกโลก

เกาะกู่ลั่งอวี่มีน้ำหนักมากในใจของนายสี จิ้นผิง

ในระหว่างที่ทำงานในเมืองเซี่ยเหมิน นายสี จิ้นผิงเป็นประธานในการเรียบเรียง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมืองเซี่ยเหมินตั้งแต่ปี 1985 - 2000" และได้ทำภาคผนวกขึ้นเป็นพิเศษเพื่อวิเคราะห์คุณค่าของเกาะกูลั่งอวี่ โดยระบุว่า

เมื่อพิจารณาว่าในการสร้างเมืองและจุดชมวิวในประเทศจีน มีจำนวนน้อยที่สามารถผสมผสานภูมิทัศน์ทางธรรมชาติกับวัฒนธรรมมนุษย์เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องถือว่าเกาะกูลั่งอวี่เป็นสมบัติของจีน และต้องวางแผนการก่อสร้างและการป้องกันแบบครบวงจรจากระดับความสูงนี้

คุณผิง อีวั่น ซึ่งทำงานในสำนักงานการท่องเที่ยวเมืองเซี่ยเหมินและมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ในขณะนั้นกล่าวว่า ตั้งแต่นั้นมาได้เริ่มต้นกระบวนการใหม่แห่งการคุ้มครองเกาะกูลั่งอวี่ตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงคุณลักษณะทางสถาปัตยกรรมเท่านั้น หากยังปกป้องเกาะกู่ลั่งอวี่ทั้งเกาะจากมุมมองวิสัยทัศน์โดยรวม

ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี จึงได้มีกฎระเบียบและมาตรการต่าง ๆ เช่น กฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองอาคารประวัติศาสตร์บนเกาะกูลั่งอวี่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเซี่ยเหมิน โดยได้ปกป้องอาคารประวัติศาสตร์ทั้งหมดและหน่วยคุ้มครองวัตถุทางวัฒนธรรมทุกระดับบนเกาะ

ในฐานะ "ชุมชนประวัติศาสตร์นานาชาติ" อาคารโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมของเกาะกูลั่งอวี่ และโบราณสถานที่ทางประวัติศาสตร์ไม่เพียงแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเท่านั้น หากยังก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สัมผัสได้

นายจาง เหวยซิน หัวหน้าศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมเกาะกูลั่งอวี่ กล่าวว่า ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและภูมิทัศน์ของวัฒนธรรมมนุษย์ได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งทำให้เกาะกูลั่งอวี่ยังมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริง

ตอนนี้โฮมสเตย์ของครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะทุกประเภทตั้งกระจายอยู่ทั่วไปบนเกาะกูลั่งอวี่ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศิลปะก็เต็มไปด้วยสีสัน ครอบครัวที่อาศัยจากดั้งเดิมก็จัดระเบียบและแสดงภาพถ่ายครอบครัวเก่าแก่หลายร้อยภาพ เพื่อเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของกู่ลั่งอวี่กับนักท่องเที่ยว ทุกสาขาอาชีพรวบรวมหนังสือมนุษยศาสตร์ชาวฮกเกี้ยนหลายพันเล่ม เพื่อเชื่อมโยงอดีตและอนาคตด้วยทะเลแห่งหนังสือ

เดือนกรกฎาคม 2017 เกาะกูลั่งอวี่ถูกรวมอยู่ในรายการมรดกโลก

นายสี จิ้งผิงได้ออกคำสั่งสำคัญว่า การยื่นขอมรดกโลกของเกาะกูลั่งอวี่ก็เพื่อปกป้องและการใช้ประโยชน์ที่ดีขึ้น จำเป็นต้องสรุปประสบการณ์ความสำเร็จ เรียนรู้จากแนวคิดระหว่างประเทศ ปรับปรุงกลไกระยะยาว และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษอย่างระมัดระวังและจริงใจ ตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ต่อได้ดีขึ้น

ระหว่างทะเลกับท้องฟ้า อาคารที่มีโดมสีแดงสวยงามมาก ในฐานะพิพิธภัณฑ์ออร์แกนแห่งเดียวในประเทศจีน อาคารบากั้วของเกาะกูลั่งอวี่ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีต่าง ๆ ทุกปี ซึ่งดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก

คุณฟา ซีเท่อ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ออร์แกน กล่าวว่า ในอดีตเกาะเล็ก ๆ แห่งนี้ได้ผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายจากทั่วโลก ในปัจจุบันเกาะกูลั่งอวี่จะสามารถปกป้องและสืบทอดวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอน

ตอนนี้ผู้คนจำนวนมากที่มาที่เกาะกูลั่งอวี่จะซึมซับอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่ผสมภูมิทัศน์ธรรมชาติและภูมิทัศน์ของมนุษย์เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน" และก็จะอดไม่ได้ที่กล่าวด้วยความระลึกถึงความหมายแฝงทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งเบื้องหลังบัตรนามวัฒนธรรมจีนที่ได้กลายเป็นมรดกโลก

ทั้งนี้ คำพูดของสี จิ้งผิงมีความหมายมาก เขากล่าวว่า ด้วยนับถือจิตใจที่รับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์และประชาชน สืบทอดบริบททางประวัติศาสตร์ จัดการความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเมืองกับการปกป้องมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม ตลอดจนบรรลุการพัฒนาที่มีการป้องกันและการปกป้องที่มีการพัฒนาอย่างจริงจัง


Tim/kt/lu

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-06-2566)

  • เกาะกระแสจีน (03-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-06-2566)