เปิดฟอรั่ม “จีนกับโลกาภิวัตน์” ครั้งที่ 8 ที่กรุงปักกิ่ง

2022-06-21 12:43:26 | CMG
Share with:

วันที่ 20 มิถุนายน  ฟอรั่ม จีนกับโลกาภิวัตน์ ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นโดยคลังสมองโลกาภิวัตน์CCGเปิดฉากที่กรุงปักกิ่ง  บรรดาเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ที่ประจำกรุงปักกิ่งและเข้าร่วมฟอรั่มครั้งนี้ ได้แสดงความปรารถนาที่ประชาคมโลกร่วมมือกันรับมือการท้าทายหลังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19

นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูตไทยประจำปักกิ่งระบุว่า  กล่าวสำหรับเอเชีย  ปี 2022 เป็นปีสำคัญยิ่ง  ซึ่งจีนเป็นประเทศประธานหมุนเวียนของบริกส์  ส่วนไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก  ภายใต้ภูมิหลังดังกล่าว  เราควรผลักดันความร่วมมือส่วนภูมิภาค  ความเป็นแบบดิจิทัล  และพลังงานสะอาดซึ่งเป็นแนวโน้ม 3 ประการใหญ่

ทูตอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร ระบุด้วยว่า  ไทยสนใจเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเป็นพิเศษ  จีนเป็นผู้นำทางด้านการใช้เทคโนโลยีสีเขียวให้เป็นประโยชน์และการสร้างนวัตกรรมสีเขียวมาโดยตลอด นอกจากนี้  จีนยังมีมาตรฐานสูงในการใช้พลังงานสะอาด  ดังนั้น  จีนสามารถผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดและสีเขียวอย่างยั่งยืนได้


(Yim/Zhou)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-06-2565)