จีนทุ่มเทพัฒนาเกษตรกรรมสีเขียวคาร์บอนต่ำ

2022-06-21 17:29:28 | CRI
Share with:

“เศษฟาง” เหล่านี้เคยถูกมองว่าเป็นของเหลือทิ้งจากการเกษตร โดยทุก ๆ ปี การผลิตพืชผลการเกษตรของจีนจะก่อให้เกิดเศษฟางมากกว่า 800 ล้านตัน แต่ในช่วงหลายปีมานี้ หลายท้องที่ต่างแสวงหาวิธีการใช้เศษฟางอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกระตุ้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศ การพัฒนาอุตสาหกรรมและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 

ที่เมืองซินเซียง ในมณฑลเหอหนาน ในระหว่างการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีนั้น เศษฟางจะถูกตัดและกลับคืนสู่ที่นาไปพร้อมกัน ซึ่งทำให้พื้นที่เพาะปลูกมีอินทรียวัตถุมากขึ้น ทั้ง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและธาตุอื่น ๆ ซึ่งไม่เพียงแต่ปรับปรุงดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดินด้วย  เกษตรกรในท้องถิ่นกล่าวว่าพวกเขาใช้ปุ๋ยเคมีลดลง แต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมจาก 6,000 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ เป็นกว่า 7,000 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์

นอกจากนี้ ท้องถิ่นยังได้ใช้เครื่องอัดฟาง ซึ่งจะดูดฟางเข้าไปในเครื่อง แล้วบีบอัดเป็นรูปทรงและมัดเอาไว้ จากนั้นก็จะนำไปแปรรูป ก็จะได้อาหารสัตว์ที่อุดมด้วยสารอาหารออกมา 

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-06-2565)