“ดนตรีจีน” สุนทรียศาสตร์สานสัมพันธ

2022-06-21 22:24:19 | CRI
Share with:

รายการจับจ้องมองจีนช่วง CHINA-Thai Special พาไปฟังดนตรีจีน พูดคุยถึงความเหมือน ความต่างของภาษาดนตรีเปรียบเทียบระหว่างจีน ไทยและตะวันตก กับอาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และรู้จักเครื่องดนตรีจีนกับ คุณอชิตะ อนันต์กวิน เจ้าของธุรกิจศูนย์ดนตรีจีนในไทย

*หมายหตุ รายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเนชั่นทีวี 22 และภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (01-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-01-2566)