มหาวิทยาลัยฟู่ตั้นออกรายงานเศรษฐกิจดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะของบริกส์

2022-06-22 13:59:10 | CMG
Share with:

สำนักข่าวจีนรายงานว่า  วันที่ 21 มิถุนายน ที่นครเซี่ยงไฮ้ ศูนย์บริกส์ศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น ได้ออกรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะของกลุ่มประเทศบริกส์

รายงานฉบับนี้ระบุว่า  เนื่องจากความต้องการของการเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิต  และการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ หลายปีมานี้ บรรดาประเทศสมาชิกบริกส์ได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะตามลำดับ โดยจัดการลดช่องว่างทางดิจิทัลภายในประเทศ  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกระบวนการความเป็นเมือง  เพื่อให้การพัฒนาด้านการเงิน  การศึกษา  และการรักษาพยาบาลสามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่มวลชน มากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน  รายงานดังกล่าวระบุด้วยว่า  ถึงแม้ว่าบรรดาประเทศสมาชิกบริกส์ได้ประสบผลงานที่แน่นอนในการดำเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าวก็ตาม  แต่ยังคงเผชิญปัญหาและความท้าทายที่ขาดแคลนเงินทุนสนับสนุนอยู่

นอกจากนี้ เกี่ยวกับการผลักดันให้เศรษฐกิจดิจิทัลของบริกส์พัฒนาอย่างมีคุณภาพ  รายงานดังกล่าวเสนอให้ดำเนินความร่วมมือ 3 ด้านดังต่อไปนี้คือ  1).ส่งเสริมการสร้างสรรค์สาธารณูปโภคด้านเศรษฐกิจดิจิทัล  2).กำหนดกฎเกณฑ์ของตลาดข้อมูลข่าวสารของบริกส์  และ 3). พัฒนาแนวคิดระบบดิจิทัลและเศรษฐกิจแบ่งปันของบริกส์


(YIM/ZHOU)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-06-2565)