ตำรวจฮ่องกงเปลี่ยนใช้ท่าเดินสวนสนามแบบจีน

2022-06-26 22:48:56 | CMG
Share with:

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป กองตำรวจฮ่องกงจะเริ่มใช้ท่าเดินสวนสนามแบบจีน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรู้สึกถึงความคู่ควรและจิตวิญญาณความรักชาติของกองตำรวจให้มากยิ่งขึ้น

พ.ต.ท. พาน จื่ออาน รับราชการในกองตำรวจฮ่องกงมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี ปัจจุบันรับผิดชอบดูแลการฝึกของสถาบันตำรวจฮ่องกง เขากล่าวว่า ท่าเดินสวนสนามแบบจีนนั้นสามารถเพิ่มความมั่นใจ ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงให้มากยิ่งขึ้น ยกความรู้สึกภาคภูมิใจของพวกเขาให้สูงขึ้น ทำให้เขาเข้าใจความสำคัญของระเบียบวินัย

เดือนกุมภาพันธ์ 2021 พ.ต.ท. พาน เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงกลุ่มแรกที่ได้รับการฝึกท่าเดินสวนสนามแบบจีนจากกองทหารประจำฮ่องกงแห่งกองทหารปลดแอกประชาชนจีน ซึ่งทำให้เขารู้สึกว่า ได้เพิ่มความเข้าใจระหว่างกองตำรวจฮ่องกงและทหารปลดแอกประชาชนจีนให้ดียิ่งขึ้น ส่วนตำรวจฮ่องกงก็เข้าใจระเบียบวินัยของทหารประจำฮ่องกงแห่งทหารปลดแอกประชาชนจีนได้ดียิ่งขึ้น


Chu/Dan/Tim

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (01-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-01-2566)