56 ชนเผ่าในจีน

2022-06-28 20:59:18 | CRI
Share with:

จีนเป็นประเทศที่มีหลากหลายชนเผ่าดำรงอยู่ด้วยกัน กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นจำนวนมากถึง 56 ชนเผ่า  รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระบุว่า ชนเผ่าต่าง ๆ ในจีนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน รัฐบาลจีนจะประกันสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่ม ทั้งยังปกป้องและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่าต่าง ๆ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือกดขี่ชนเผ่าใด  ชนเผ่าต่าง ๆ ของจีนต้องเรียนรู้เข้าใจกัน รู้จักเคารพให้เกียรติกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และอยู่ด้วยกันอย่างสนิทสนมกลมกลืน

ในจีนเมื่อเปรียบเทียบกับชนเผ่าฮั่นแล้ว ชนเผ่าอื่น ๆ อีก 55 ชนเผ่าของจีนมีประชากรจำนวนค่อนข้างน้อย จึงเรียกโดยรวมว่าชนกลุ่มน้อย ทั้งนี้ จากผลสำรวจประชากรทั่วประเทศจีนครั้งล่าสุดพบว่า ปัจจุบันชนเผ่าฮั่นในจีนมีประชากรประมาณ 1,286,310,000 คน คิดเป็น 91.11% ของประชากรทั้งหมด ส่วนประชากรชนกลุ่มน้อยมี 125,470,000 คน คิดเป็น 8.89% ของประชากรทั้งหมด

จีนให้ความสำคัญกับการขจัดช่องว่างและความไม่เข้าใจระหว่างชนเผ่าต่าง ๆ พยายามเพิ่มพูนความไว้วางใจ ความสามัคคี ให้ชนเผ่าต่าง ๆ ไปมาหาสู่ แลกเปลี่ยนความเห็นและผสมผสานกันให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทุก 4 ปีจะมีการจัดงานแสดงนาฏศิลป์ชนกลุ่มน้อยทั่วประเทศ และทุก 5 ปีจะมีการจัดแข่งกีฬาดั้งเดิมของชนกลุ่มน้อยทั่วประเทศ

เดือนพฤษภาคม กรกฎาคม และกันยายนของทุกปี เป็นเดือนกระชับความสามัคคีระหว่างชนเผ่าของเขตซินเจียง, จังหวัดเฉียนตงหนัน มณฑลกุ้ยโจว, เขตมองโกเลียใน กับจังหวัดปกครองตนเองชนเผ่าเกาหลีเหยียนเปียน มณฑลจี๋หลิน ตามลำดับ โดยจะมีการคัดเลือกบุคคลหรือกลุ่มตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมเชิดชูความสามัคคีระหว่างชนเผ่าประจำปี

ในเมืองโบราณหลงอู้ อำเภอถงเหริน จังหวัดปกครองตนเองชนเผ่าทิเบตหวงหนาน มณฑลชิงไห่ มีถนนพาณิชย์เก่าแก่โบราณสายหนึ่ง ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของชนเผ่าทิเบต ชนเผ่าฮั่น ชนเผ่าถู่ ชนเผ่ามองโกเลีย และชนเผ่าซาลา เป็นต้น เมืองนี้เป็นจุดสำคัญบนเส้นทางค้าใบชาเมื่อทศวรรษ 1880 ซึ่งชนเผ่าต่าง ๆ ได้ทำการค้าขายอย่างกลมกลืนมาตลอดตั้งแต่โบราณ

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)