อ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า โครงข่ายไฟฟ้าสถานีสูบน้ำเกือบ 10 ล้านกิโลวัตต์

2022-06-30 13:41:43 | CMG
Share with:

โรงไฟฟ้ากักเก็บพลังงานแบบสูบน้ำขนาดล้านกิโลวัตต์สองแห่งในเมือง เหมยโจวและเมืองหยางเจียง มณฑลกวางตุ้ง ได้เริ่มผลิตไฟฟ้าพร้อมกัน ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมมากถึง 2.4 ล้านกิโลวัตต์ 

โรงไฟฟ้ากักเก็บพลังงานแบบสูบน้ำ เป็นสถานีไฟฟ้าพลังน้ำที่ใช้ไฟฟ้าในขณะที่มีการใช้ไฟในระดับต่ำ มาสูบน้ำขึ้นไปยังอ่างเก็บน้ำด้านบแล้วปล่อยน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำด้านล่างเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระดับสูง 

เมื่อสถานีไฟฟ้าทั้งสองแห่งเริ่มผลิตไฟฟ้าแล้วจะยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่อ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า ได้มากกว่า 30% ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2.8 ล้านตัน

 ประสิทธิภาพของการทำอากาศบริสุทธิ์ด้วยการลดการปล่อยคาร์บอนนั้น ยังเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้เป็นเนื้อที่ 14,700 เฮกตาร์ ปัจจุบัน โครงข่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากักเก็บพลังงานแบบสูบน้ำในพื้นที่อ่าวดังกล่าว มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมเกือบ 10 ล้านกิโลวัตต์

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)