ปธน.สี จิ้นผิงดูงานที่นิคมวิทยาศาสตร์ฮ่องกง

2022-07-01 19:09:28 | CMG
Share with:

บ่ายวันที่ 30 มิถุนายน นายสี จิ้นผิง ปธน.จีน เดินทางไปยังนิคมวิทยาศาสตร์ฮ่องกง โดยมีนางแครี แลม ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เป็นผู้ติดตาม เขาได้แลกเปลี่ยนกับบัณฑิตสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน สถาบันบัณฑิตวิศวกรรมจีน รวมทั้ง

เจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนวิสาหกิจด้านวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนรุ่นใหม่

นิคมวิทยาศาสตร์ฮ่องกงเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและศูนย์บ่มเพาะธุรกิจใหญ่ที่สุดในฮ่องกง ปัจจุบันมีวิสาหกิจมากกว่า 1,100 แห่ง มีผู้ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่า 17,000 คน ดึงดูดสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศเข้ามาตั้งห้องปฏิบัติการ ในห้องจัดนิทรรศการของนิคมวิทยาศาสตร์ นายสี จิ้นผิงได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในฮ่องกง การแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างเซินเจิ้น-ฮ่องกง และการพัฒนาของนิคมวิทยาศาสตร์ฮ่องกง นายสี จิ้นผิง กล่าวชี้ว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง ฮ่องกงใช้ความได้เปรียบของตนเองประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในด้านต่าง ๆ รวมถึงการวิจัยขั้นพื้นฐาน การฝึกอบรมบุคลากร การพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รัฐบาลเขตบริหารพิเศษจะต้องปฏิบัติตามแนวโน้มการพัฒนาของยุคสมัย  จัดการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้อยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นยิ่งขึ้น เพื่อแสดงบทบาทเป็นเสาค้ำจุนและผู้นำในการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น

นายสี จิ้นผิงได้เดินทางไปยังศูนย์โรคระบบประสาทของฮ่องกง รับฟังรายงานทีมวิจัยเกี่ยวกับผลการวินิจฉัยและรักษาโรคอัลไซเมอร์ ให้กำลังใจทีมงานให้ขยันทำงานต่อไป ขจัดอุปสรรคและปัญหายากลำบากเพื่อสร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของโลกมากยิ่งขึ้น

จากนั้นนายสี จิ้นผิงได้แลกเปลี่ยนกับบัณฑิตของสองสถาบันวิจัย ตัวแทนวิสาหกิจนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่อย่างใกล้ชิด เขากล่าวเน้นว่า รัฐบาลกลางให้ความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์สร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนการพัฒนา รัฐบาลกลางได้จัดการสร้างศูนย์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศฮ่องกงไว้ในแผนพัฒนา ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ตั้งความหวังอย่างสูงต่อฮ่องกง หวังว่าฮ่องกงจะใช้ความได้เปรียบของตนเอง รวมทรัพยากรการสร้างนวัตกรรมจากทั่วโลก ร่วมมือกับเมืองในเขตอ่าวกว่างตง–ฮ่องกง- มาเก๊า ทุ่มกำลังในการสร้างเขตนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งใหม่ของโลก เจ้าหน้าที่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของฮ่องกง เป็นกำลังสำคัญของจีนในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่การสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนการพัฒนา สร้างสรรค์ประเทศนวัตกรรมรูปแบบใหม่ หวังว่าทุกคนจะเชิดชูประเพณีดั้งเดิมที่รักชาติรักฮ่องกงต่อไป เน้นเดินหน้าแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ ร่วมกันสร้างคุณูปการเพื่อสร้างประเทศจีนให้เป็นประเทศเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลก

นายสี จิ้นผิง กล่าวชี้ด้วยว่า คนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มคนที่มีพลังชีวิตมากที่สุดและมีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดในสังคม ทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย ดังนั้น จึงต้องปูทางสร้างสะพานให้พวกเขา อำนวยพื้นที่พัฒนากว้างขวางยิ่งขึ้น สนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้สานฝันแห่งการสร้างธุรกิจด้านนวัตกรรมของตนเองขึ้น


Tim/LR/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)