สุนทรพจน์ของ “สี จิ้นผิง” ในงานเฉลิมฉลอง 25 ปี “ฮ่องกง”คืนสู่มาตุภูมิ

2022-07-01 19:57:58 | CMG
Share with:

เช้าวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 งานเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีที่ “ฮ่องกง” คืนสู่อ้อมอกมาตุภูมิและพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของกลุ่มผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง 

“นายสี จิ้นผิง” เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้เข้าร่วมงานและพิธีดังกล่าว และกล่าวสุนทรพจน์

ปธน.สี กล่าวเน้นว่า  ประวัติศาสตร์อารยธรรมนับ 5,000 ปีของประชาชาติจีน ได้บันทึกความขยันหมั่นเพียรของบรรพบุรุษจีนที่ใช้ชีวิตในพื้นที่หลิ่งหนันผืนนี้ ประวัติศาสตร์ยุคใกล้หลังสงครามฝิ่นได้บันทึกการเสียเกียรติของฮ่องกงที่ถูกแบ่งแยกออกจากแผ่นดินใหญ่ของจีน และได้บันทึกการต่อต้านเพื่อกู้ชาติและดำรงอยู่ของพี่น้องประชาชาติจีน 

ประวัติศาสตร์นับร้อยปีที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนชี้นำประชาชนจีนฟันฝ่าต่อสู้อย่างองอาจกล้าหาญได้บันทึกคุณูปการสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวฮ่องกง แต่ไหนแต่ไรมาพี่น้องชาวฮ่องกงได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขและอยู่เคียงข้างคู่กันกับมาตุภูมิอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

ปธน.สี กล่าวเน้นว่า วัตถุประสงค์พื้นฐานของนโยบาย “หนึ่งประเทศสองระบบ” ก็เพื่อ ปกป้องอธิปไตย ความปลอดภัย และผลประโยชน์การพัฒนาของบ้านเมือง รักษาความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นเวลายาวนานของฮ่องกงและมาเก๊า ข้อปฏิบัติทั้งหมดของส่วนกลางนั้นล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่ออนาคตอันดีงามของบ้านเมือง  ของฮ่องกง และของมาเก๊า ตลอดจนของพี่น้องชาวฮ่องกงและมาเก๊า 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่า และพิสูจน์ให้เห็นว่า  นโยบาย “หนึ่งประเทศสองระบบ” สอดคล้องกับผลประโยชน์มูลฐานของบ้านเมืองและประชาชาติ  สอดคล้องกับผลประโยชน์มูลฐานของฮ่องกงและมาเก๊า    จึงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากประชาชนจำนวนกว่า 1,400 ล้านคนของมาตุภูมิ  และได้รับการยกย่องเป็นเอกฉันท์จากชาวฮ่องกงและชาวมาเก๊า  อีกทั้งได้รับความเห็นชอบโดยทั่วไปของประชาคมโลกด้วย  จึงไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายอันดีเช่นนี้   กลับจำเป็นต้องปฏิบัติตามให้เป็นเวลายาวนาน

ปธน.สี ระบุว่า  ภาคปฏิบัติอันอุดมสมบูรณ์ในการดำเนินนโยบาย “หนึ่งประเทศสองระบบ” ได้สะสมประสบการณ์อันล้ำค่ามากมาย  และได้ให้ความเห็นแจ้งอย่างลึกซึ้งจำนวนไม่น้อย  จากตลอด 25 ปีที่ผ่านมา  เราตระหนักว่า มีแต่เรียนรู้กฎเกณฑ์ในการทำความเข้าใจนโยบายนี้อย่างลึกซึ้งและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างถูกต้องเท่านั้น เราจึงมั่นใจได้ว่า  นโยบายนี้สามารถเดินหน้าไปอย่างมั่นคงและยาวไกลในทิศทางที่ถูกต้องเสมอ

1) ต้องปฏิบัติตามนโยบาย “หนึ่งประเทศสองระบบ” อย่างรอบด้าน  ถูกต้องและแม่นยำ  นโยบาย “หนึ่งประเทศสองระบบ” เป็นระบบที่สมบูรณ์  การปกป้องอธิปไตย  ความปลอดภัย และผลประโยชน์การพัฒนาของบ้านเมืองเป็นหลักการสูงสุดของนโยบาย “หนึ่งประเทศสองระบบ”  ภายใต้เงื่อนไขนี้  ฮ่องกงและมาเก๊ารักษาระบบทุนนิยมในอดีตได้โดยจะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลายาวนาน  และมีการปกครองตนเองในระดับสูง  การปฏิบัติตามนโยบาย “หนึ่งประเทศสองระบบ” อย่างรอบด้าน  ถูกต้อง  และแม่นยำจะสร้างโอกาสการพัฒนาที่กว้างไกลที่สามารถเดินหน้าควบคู่กับหลักการ “หนึ่งประเทศ” ยิ่งเข้มแข้งและยิ่งมั่นคง  หลักการ “สองระบบ” ยิ่งมีความเหนือกว่า

2) ต้องยึดมั่นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างการปกครองอย่างรอบด้านของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับการปกครองตนเองในระดับสูงของเขตบริหารพิเศษ รัฐบาลส่วนกลางมีอำนาจปกครองอย่างรอบด้านต่อเขตบริหารพิเศษ  นี่เป็นจุดกำเนิดของการปกครองตนเองในระดับสูงของเขตบริหารพิเศษ  ขณะเดียวกัน  ส่วนกลางจะเคารพและรักษาการปกครองตนเองในระดับสูงของเขตบริการพิเศษอย่างแน่วแน่  การปกครองอย่างรอบด้านของส่วนกลางกับการประกันการปกครองตนเองในระดับสูงของเขตบริหารพิเศษเป็นการเชื่อมโยงที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  มีแต่ทำเช่นนี้  จึงจะสามารถบริหารเขตบริหารพิเศษให้ดีได้

3) ต้องให้ผู้รักชาติบริหารฮ่องกงอย่างจริงจัง  อำนาจการเมืองต้องกุมอยู่ในมือของผู้รักชาติ  เพื่อหลักประกันความมั่นของการบริหารฮ่องกง  ซึ่งเป็นเรื่องที่หวั่นไหวไม่ได้ ไม่ว่าในยามใด  การรักษาอำนาจการปกครองให้ดีก็คือปกป้องความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของฮ่องกง และปกป้องผลประโยชน์ที่แท้จริงของชาวฮ่องกงจำนวนกว่า  7  ล้านคน

4) ต้องรักษาเอกลักษณ์และความเหนือกว่าของฮ่องกง  การพึ่งพาอาศัยมาตุภูมิและเชื่อมโยงโลกเป็นความได้เปรียบของฮ่องกงที่ฟ้าลิขิตให้  รัฐบาลส่วนกลางสนับสนุนฮ่องกงรักษาฐานะพิเศษและความได้เปรียบที่มีเอกลักษณ์ให้ยาวนาน  โดยจะรักษาการเป็นศูนย์กลางทางการเงิน  การเดินเรือ  และการค้าระหว่างประเทศให้มั่นคงยิ่งขึ้น  รักษาบรรยากาศประกอบธุรกิจที่มีเสรีภาพ  เปิดกว้าง มีระเบียบวินัย  และเพิ่มพูนการติดต่อทางสากลที่สะดวกและรวดเร็ว ในกระบวนการประวัติศาสตร์ของการสร้างสรรค์บ้านเมืองที่ทันสมัยแห่งสังคมนิยมอย่างรอบด้าน  และฟื้นความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน โดยเขตฮ่องกงย่อมจะมีส่วนเกื้อกูลสำคัญอย่างยิ่ง

ปธน จิ้นผิงกล่าวว่า  อีก 5 ปีข้างหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับ “ฮ่องกง” บุกเบิกสถานการณ์สู่ก้าวกระโดดครั้งใหม่ อันเปี่ยมไปด้วยโอกาสที่มากกว่าความท้าทาย “สี จิ้นผิง” เสนอความคาดหวัง 4 ประการต่อคณะผู้บริหารชุดใหม่ และบุคลากรด้านต่างๆ ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

ประการแรก ทุ่มเทในการยกระดับการบริหารจัดการ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศใหม่แห่งการสร้างธรรมาภิบาล

ประการที่สอง สร้างพลังขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เสริมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ และพลังแห่งความมีชีวิตชีวาที่มีอยู่ในสังคมฮ่องกงอย่างเต็มที่

ประการที่สาม ห่วงใยประชาชนอย่างจริงจัง แก้ไขปัญหาความยากลำบากให้ชาวเมืองฮ่องกงทุกคนได้รับดอกผลจากการพัฒนาอย่างเท่าเที่ยมยิ่งขึ้น

ประการที่สี่ รักษาความสามัคคีและความมั่นคง   “ฮ่องกง” เป็นบ้านที่อยู่อาศัยร่วมกันของชาวฮ่องกงทุกคน หากภายในบ้านมีความกลมกลืนทุกอย่างก็จะเจริญรุ่งเรือง หวังว่าผู้ร่วมชาติชาวฮ่องกงทุกคนจะเชิดชูค่านิยมกระแสหลักที่มีความรักชาติเป็นแกนหลัก ให้สอดคล้องกับนโยบาย "หนึ่งประเทศสองระบบ" ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ได้แก่ เปิดกว้างและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน, แสวงจุดร่วมสงวนจุดแตกต่าง, เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองอย่างไม่ลดละ , ต่อสู้อย่างชาญฉลาดและกล้าที่จะคว้าชัยชนะ เพื่อร่วมกันสร้างชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

สี จิ้นผิง เน้นย้ำว่าต้องให้การดูแลเป็นพิเศษแก่เยาวชน หากเยาวชนเจริญ ฮ่องกงก็เจริญ หากเยาวชนพัฒนา ฮ่องกงก็พัฒนา หากเยาวชนมีอนาคต ฮ่องกงก็ย่อมมีอนาคต ต้องชี้นำเยาวชนให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาโดยรวมของประเทศและทั่วโลก ปลูกฝังความภาคภูมิใจในชาติ และจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ ช่วยเหลือเยาวชนทุกพื้นที่แก้ไขปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน การสร้างธุรกิจ การซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้โอกาสพวกเขาเติบโตและส่งเสริมให้กลายเป็นผู้มีความสามารถ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนทุกคน เข้าร่วมในขบวนการสร้างสรรค์ฮ่องกงให้ดีงาม กำหนดเส้นทางชีวิตอันยอดเยี่ยมด้วยพลังของหนุ่มสาว

สี จิ้นผิง กล่าวย้ำว่า การฟื้นฟูอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนได้เข้าสู่กระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่มิอาจย้อนกลับได้ การขับเคลื่อน "หนึ่งประเทศสองระบบ" ในฮ่องกงให้สำเร็จนั้น ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของกระบวนการทางประวัติศาสตร์นี้  เราเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนอย่างแน่วแน่จากมาตุภูมิ  ด้วยหลักประกันจากนโยบาย "หนึ่งประเทศสองระบบ" ท่ามกลางแนวทางแห่งการบรรลุเป้าหมายการฟันฝ่าต่อสู้ในรอบร้อยปีประการที่สองของจีนนั้น ฮ่องกงสามารถสร้างความรุ่งโรจน์มากขึ้น และร่วมแบ่งปันเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน  ดินแดนมาตุภูมิได้อย่างมั่นคง


YING/LU/ZHOU

 

 

 

 

 

 

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)