เพิ่มผลผลิตธัญญาหารด้วยไร่ผสมข้าวโพดกับถั่วเหลือง

2022-07-04 22:28:33 | CMG
Share with:


ทุ่งข้าวโพดและถั่วเหลืองที่ปลูกอยู่ร่วมกัน กลายเป็นภาพทิวทัศน์แบบใหม่ในเมืองเถียหลิ่ง มณฑลเหลียวหนิง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ปีนี้ มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองเพิ่มเป็น 1,600 เฮกตาร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรแนะนำว่า ข้าวโพดกับถั่วเหลืองมีความสูงต่างกัน พอใช้วิธีปลูกสลับกันนอกจากได้แสงแดดมากขึ้น ไม่กระทบถึงการเติบโตของข้าวโพดแล้ว ยังสามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองได้ด้วย ช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตพืชสองอย่างในฤดูกาลเดียวกัน

อนึ่ง ปีนี้ จีนได้เริ่มโครงการเพิ่มขีดความสามารถการปลูกถั่วเหลืองและพืชผลิตน้ำมัน โดยจะเผยแพร่วิธีปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองผสมกันใน 16 มณฑล ทั้งหมด 1 ล้านเฮกตาร์ พร้อมเพิ่มการสนับสนุนด้านการคลัง โดยส่งเสริมการปลูกด้วยเครื่องยนต์และเทคโนโลยีใหม่

เช่น ในเมืองซุ่ยผิง มณฑลเหอหนาน ได้ใช้เทคโนโลยีและเครื่องปลูกใหม่ ทำให้สามารถปลูกถั่วเหลือง 6 แถวและข้าวโพด 4 แถวได้พร้อมกันในครั้งเดียว ปลูกได้พื้นที่ 1 เฮกตาร์ในเวลาชั่วโมงเดียว

ทั้งนี้ พื้นที่ปลูกธัญญาหารในฤดูร้อนของจีน คิดเป็น 1/4 ของพื้นที่ปลูกตลอดทั้งปี ปัจจุบัน ท้องที่ต่างๆใกล้ปลูกถั่วเหลืองและข้าวโพดเสร็จเรียบร้อยแล้ว


Yim/Ldan

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)