ฤดูกาลเสี่ยวสู่

2022-07-07 19:52:00 | CMG
Share with:

ตัวอักษร “暑” ที่ออกเสียงว่า “สู่” มีความหมายว่า ร้อนแรง ฤดูกาลเสี่ยวสู่ หรือ สู่เล็ก เป็นสัญลักษณ์ว่า อากาศจะร้อนขึ้น แต่ยังไม่ถึงขนาดร้อนที่สุด วันย่างเข้าฤดูกาลเสี่ยวสู่ปีนี้ตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคม 

จีนมีสุภาษิตว่า ผ่านฤดูกาลเสี่ยวสู่ อากาศจะร้อนขึ้นทุกที ดังนั้น ต่อจากนี้ไปอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ฤดูกาลต่อจากเสี่ยวสู่ คือ ฤดูกาลต้าสู่ หรือ สู่ใหญ่ ในช่วงระหว่างเสี่ยวสู่กับต้าสู่ เป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในรอบหนึ่งปี 

จีนยังมีสุภาษิตว่า เสี่ยวสู่ต้าสู่ อากาศร้อนมากเหมือนนึ่งหรือต้มสิ่งของ นอกจากนี้ ช่วงนี้ฝนตกชุก อากาศให้ความรู้สึกว่าร้อนอบอ้าวและชื้นเปียก พื้นที่ต่าง ๆ ของจีนเหมือนร่วมกันอบซาวน่า

ถึงฤดูกาลเสี่ยวสู่ พืชผลต่าง ๆ เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลไม้ฤดูร้อน ชาวไร่ชาวสวนจะยุ่งกับการบริหารและให้ปุ๋ยไร่นา เพื่อให้พืชผลต่าง ๆ มีโภชนาการอย่างทันท่วงที

ถึงฤดูกาลเสี่ยวสู่ ทางตอนใต้ของจีน ข้าวเจ้ารอบแรกใกล้จะสุก บรรดาชาวนาจะรดน้ำในนาเพื่อป้องกันภัยแล้ง ส่วนทางตอนเหนือของจีน ชาวนามักจะเตรียมตัวป้องกันน้ำท่วม


(Tim/Lidandan/ZhouXu)


 

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-12-2565)

  • เกาะกระแสจีน (03-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-12-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-12-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-12-2565)