‘หวัง อี้’ เสนอข้อริเริ่มความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางอาหารโลกของจีน

2022-07-09 14:46:15 | CMG
Share with:

วันที่ 8 กรกฎาคม ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G20 ที่เกาะบาหลี  นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้ชี้แจงจุดยืนของจีนเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ทั้งยังเสนอข้อริเริ่มความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางอาหารโลกของจีน ดังนี้

หนึ่ง สนับสนุนสหประชาชาติเป็นผู้ประสานงานกลาง สนับสนุนภารกิจองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ รวมไปถึงกองทุนระหว่างประเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานโครงการอาหารโลก

สอง ไม่ใช้มาตรการจำกัดการส่งออกต่อการจัดซื้อจัดจ้างอาหารทางมนุษยธรรมของสำนักงานโครงการอาหารโลก

สาม  อำนวยความสะดวกแก่รัสเซีย ยูเครน และเบลารุสในการนำสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลกอย่างราบรื่น

สี่ ประเทศผู้ผลิตและส่งออกอาหารรายใหญ่ปล่อยศักยภาพการส่งออกของประเทศตน ลดกำแพงทางการค้าและเทคโนโลยีให้น้อยลง ผ่อนคลายความตึงเครียดด้านอุปทานในตลาด

ห้า มาตรการฉุกเฉินที่ใช้ในการค้าอาหารของทุกประเทศควรมีระยะสั้น โปร่งใส เจาะจง และเหมาะสม ทั้งยังตรงกับกฎเกณฑ์องค์การการค้าโลก

หก สนับสนุนกลุ่มที่ปรึกษาด้านการวิจัยการเกษตรโลก (CGIAR) ดำเนินความร่วมมือกับทุกประเทศ ลดข้อจำกัดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่

เจ็ด ลดการสูญเสียอาหาร จีนได้จัดประชุมว่าด้วยการลดการสูญเสียอาหารโลก ยินดีร่วมดำเนินการตามฉันทามติจากที่ประชุมฯ

และแปด ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนา ทั้งเงินทุน เทคโนโลยี และตลาด เพื่อยกขีดความสามารถให้สูงขึ้น ทั้งการผลิต การเก็บสำรอง และการลดการสูญเสียอาหาร


(TIM/LING/CAI)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)