จีน-เกาหลีใต้เห็นพ้องขยายความร่วมมือ-กระชับการแลกเปลี่ยน

2022-07-09 12:11:44 | CMG
Share with:

วันที่ 7 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่น นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีต่างประเทศของจีน พบเจรจากับ นายปาร์ค จิน รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มจี 20 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า จะขยายความร่วมมือทวิภาคีและกระชับการแลกเปลี่ยนระหว่างสองประเทศ

นายหวัง อี้ กล่าวว่า การสนทนาทางโทรศัพท์ที่ประสบความสำเร็จระหว่างประมุขแห่งรัฐของทั้งสองประเทศนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นและเป็นการเริ่มต้นที่ดีในความสัมพันธ์ทวิภาคี ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 30 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-เกาหลีใต้ ความสัมพันธ์ทวิภาคีกำลังมีโอกาสการพัฒนาที่สำคัญ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับความท้าทายบางประการ การรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศสอดคล้องกับผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ไม่เช่นนั้น ทั้งสองประเทศก็จะได้รับความเสียหาย ข้อสรุปนี้เกิดจากประสบการณ์ความสำเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีตลอดช่วง 30 ปีที่ผ่านมา จีน-เกาหลีใต้เป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดและหุ้นส่วนที่แยกออกจากกันไม่ได้ ทั้งสองประเทศมีสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดและห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกัน จีน-เกาหลีใต้ต้องรักษาฉันทามติและความเข้าใจที่บรรลุถึงกันแล้ว พร้อมทั้งรักษาเสถียรภาพและความต่อเนื่องของนโยบายที่มีต่อกัน จีนยินดีจะทำงานร่วมกับเกาหลีใต้เพื่อยืนยันความทะเยอทะยานดั้งเดิมในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต มุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและขจัดปัจจัยแทรกแซงทั้งภายในและภายนอก เพื่อรักษาแนวโน้มการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ดีและมั่นคง

ด้านนายปาร์ค จิน รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ กล่าวว่า การครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้-จีนมีความหมายเชิงหมุดหมาย ฝ่ายเกาหลีใต้เชื่อว่า การเคารพและความไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี เกาหลีใต้จะกลายเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่เท่าเทียมและมีผลประโยชน์ร่วมกันกับจีน และผลักดันให้เกิดผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่าง ๆ

ระหว่างการพบเจรจา ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า การเสริมสร้างการไปมาหาสู่กันและแลกเปลี่ยนเชิงลึกเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งเห็นด้วยในเชิงหลักการที่จะให้มีการเยือนซึ่งกันและกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายภายในปีนี้

ทั้งสองฝ่ายยังได้ประเมินค่าอย่างสูงต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการค้าทวิภาคี ซึ่งคาดว่าจะแตะระดับสูงสุดใหม่ และตกลงจะเร่งการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระยะที่สอง เพื่อเปิดกว้างต่อกันในระดับที่สูงยิ่งขึ้น และขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีระดับสูง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด ตลอดจนการสร้างความมั่นใจในห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่มั่นคงและราบรื่น

ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยที่จะเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เยาวชน จะกลับมาดำเนินการและเพิ่มเที่ยวบินอย่างเป็นระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชน

ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคและประเด็นอื่น ๆ ที่ต่างก็สนใจ

นายหวัง อี้ กล่าวเน้นว่า เมื่อต้องเผชิญกับการกระทำโดยลำพังฝ่ายเดียวและการใช้อำนาจบาตรใหญ่ที่รุนแรง ประชาคมระหว่างประเทศต้องรักษาค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ คือ สันติภาพ การพัฒนา ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ประชาธิปไตย และเสรีภาพ สนับสนุนและปฏิบัติตามความเป็นพหุภาคีที่แท้จริง ปกป้องระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นแกนหลักและระเบียบระหว่างประเทศบนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศ ขณะนี้ การป้องกันไม่ให้เกิดการกลับมาของแนวคิดสงครามเย็นในภูมิภาค หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างประเทศมหาอำนาจและการเมืองกลุ่มประเทศเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง


(tim/cai)

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)