ในช่วงครึ่งปีแรกผลงานการขจัดความยากจนของจีนเติบโตและไม่กลับสู่ภาวะยากจนซ้ำ

2022-07-11 20:14:40 | CMG
Share with:

สำนักงานการสร้างความรุ่งเรืองในชนบทแห่งชาติจีนแถลงข่าววันนี้ (11 กรกฎาคม 65) ว่าช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาภายใต้ความพยายามร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำให้การขจัดความยากจนของจีนได้รับการส่งเสริมและเติบโตตามคาด โดยพยายามไม่ให้คนที่หลุดพ้นจากความยากจนแล้วกลับไปยากจนในลักษณะหมู่คณะอีก

เพื่อรับมือกับผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานสร้างความรุ่งเรืองแห่งชาติจัดตั้งคณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลกระทบของโรคระบาดโดยเฉพาะ ดำเนินกลไกงานป้องกันโรค กลไกประกาศแจ้งสภาพการทำงาน กลไกรายงานเหตุการณ์สำคัญ นำเสนอมาตรการที่มีความเฉพาะ 24 ข้อ โดยถือกิจการงานที่ต้องทำเป็นจุดสำคัญ เช่น การเพิ่มขีดความช่วยเหลือเพื่อป้องกันการกลับสู่ความยากจน การรักษาเสถียรภาพด้านการหางาน การสนับสนุนเชิงอุตสาหกรรม การเดินหน้าโครงการสำคัญ การจัดสรรเงินทุน การให้ความช่วยเหลือผ่านกลไกสังคม และการจัดส่งทีมงานประจำหมู่บ้านชนบทเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทันเวลา เป็นต้น

สำนักงานสร้างความรุ่งเรืองในชนบทแห่งชาติปฏิบัติตามกลไกความช่วยเหลือติดตามตรวจสอบแบบ Real Time เพื่อป้องกันการกลับสู่ภาวะยากจนอีกขั้น ศึกษาและกำหนด “คู่มือชี้แนะการทำงานปรับเพิ่มความสมบูรณ์แบบแก่กลไกให้ความช่วยเหลือตามผลงานติดตามตรวจสอบแบบ Real Time เพื่อป้องกันการกลับสู่ภาวะยากจน” จัดการอบรมเฉพาะหัวข้อ พยายามทำให้ทั้งการออกนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการทำงานเป็นระเบียบและมีมาตรฐาน จัดวางงานการตรวจสอบป้องกันและติดตามผู้คนที่มีแนวโน้มอาจกลับสู่ภาวะยากจน เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมและทันต่อเหตุการณ์

นายเสว่ เจี้ยนหมิน อธิบดีกรมสร้างความรุ่งเรืองในชนบทแห่งชาติจีนระบุว่าจนถึงปัจจุบัน เป้าหมายส่วนบุคคลที่ได้รับการติดตามตรวจสอบมี 64% ขจัดความเสี่ยงที่จะกลับสู่ภาวะยากจน สัดส่วนที่เหลือล้วนได้รับมาตรการช่วยเหลือรายบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงในอนาคต


Bo/LF/cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (30-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)