"เปิดประตูไปคือเวียดนาม เดินสองก้าวก็เข้าอาเซียนแล้ว" เมืองฉงจั่วของกว่างซี แนวหน้าความร่วมมือเปิดประเทศจีนสู่อาเซียน

2022-07-11 16:13:19 | CMG
Share with:

เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีภูเขา ป่าไม้ น้ำตกและทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลที่สวยงามหลากหลาย และเป็นมณฑลเดียวของจีนที่มีทางบกและทะเลเชื่อมต่อกับอาเซียน โดยมี 3 เมืองและ 8 อำเภอที่มีพรมแดนติดกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

ในจำนวนนี้ เมืองฉงจั่ว เป็นเมืองที่มีท่าเรือชายแดนมากที่สุดในกว่างซี และมีประโยคติดปากว่า "เปิดประตูไปคือเวียดนาม เดินสองก้าวก็เข้าอาเซียนได้" ถือเป็นข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่พิเศษของเมืองฉงจั่ว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เมืองฉงจั่วได้ส่งเสริมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่าเรืออย่างจริงจัง สินค้าต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  เป็นต้น ถูกส่งไปยังเวียดนามโดยผ่านเมืองฉงจั่ว 

ขณะเดียวกัน ทุกปีผลไม้อาเซียนจำนวนมากก็เข้าสู่จีนผ่านเมืองท่าเรือแห่งนี้ สินค้า “ผลิตในจีน” ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นจากตลาดอาเซียน และผลไม้เขตร้อนของอาเซียน อาหารทะเล ข้าวและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้เข้าถึงครอบครัวชาวจีนจำนวนมากด้วย เมืองฉงจั่วในขณะนี้เปลี่ยนจากเดิมที่เป็นเมืองชายแดนล้าหลัง  กลายมาเป็นแนวหน้าของจีนที่ดำเนินความร่วมมือกับอาเซียน


Yim/kt/patt

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)