พื้นที่สีเขียวรุกไล่ ทะเลทรายถอยร่น

2022-07-13 13:49:14 | CMG
Share with:

ปัจจุบัน จีนประสบผลงานระงับสถานการณ์การแผ่ขยายของการกลายสภาพเป็นทะเลทรายอย่างต่อเนื่อง เนื้อที่กลายสภาพเป็นทะเลทรายและดินเสื่อมโทรมต่างลดลงเฉลี่ยต่อปี 2,424 ตารางกิโลเมตร และ 1,980 ตารางกิโลเมตร จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก “ทะเลทรายบุกรุก คนถดถอย” เป็น “พื้นที่สีเขียวรุกไล่ ทะเลทรายถอยร่น” อย่างเป็นประวัติการณ์


(Yim/Cui/Patt)

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-09-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-09-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-09-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-09-2565)