สะพานยักษ์ทางรถไฟจีน-ไทย เสร็จสิ้นการวางโครงสร้าง

2022-07-13 12:00:31 | CMG
Share with:

โครงการทางรถไฟที่ร่วมมือกันระหว่างจีน-ไทย ระยะแรก เส้นทางระหว่างกรุงเทพ-โคราช  มีระยะทาง 252.3 กิโลเมตร มีความเร็วออกแบบอยู่ที่ 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง ออกแบบโดยใช้มาตรฐานเทคโนโลยีทางรถไฟของจีน โดยสะพานยักษ์สูงเนินแห่งแรกในเส้นทางนี้ ได้เสร็จสิ้นการวางโครงสร้างแล้ว 

สะพานยักษ์แห่งนี้ ยาว 4.192 กิโลเมตร ทีมนักออกแบบได้ออกแบบตอม่อทรง “เอวบาง” โดยผสมผสานเอกลักษณ์ทางศิลปะท้องถิ่นของไทย 

นอกจากมาตรฐานการออกแบบในหลาย ๆ ด้านแล้ว ขณะเดียวกันยังได้ปรับขนาดและความชันของตอม่อเพื่อให้สอดรับกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของไทยด้วย 

เมื่อโครงการทางรถไฟความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย ได้เปิดใช้งานตลอดทั้งสายแล้ว ก็จะเชื่อมเข้ากับทางรถไฟจีน-ลาว ซึ่งจะกระตุ้นการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ และการไปมาหาสู่ของผู้คนในประเทศตามแนวเส้นทาง

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-08-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (12-08-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-08-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-08-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-08-2565)