วัดฉงเซิ่งของต้าหลี่

2022-07-14 17:05:26 | CRI
Share with:

วัดฉงเซิ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองชนเผ่าไป๋ต้าหลี่ของมณฑลยูนนาน เจดีย์สามองค์ในวัดตั้งตระหง่าน เจดีย์ใหญ่อยู่ตรงกลาง และเจดีย์เล็กสององค์มีท่าการคุ้มครองในทางทิศเหนือและทิศใต้ เจดีย์สามองค์มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมสูงมาก และเป็นอาคารที่สามารถเป็นตัวแทนมากที่สุดทางศิลปะการก่อสร้างเจดีย์หอคอยของจีน


Yim/LR/Patt
  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-01-2566)