25 ปี ฮ่องกงกลับคืนสู่มาตุภูมิ (2)

2022-07-14 22:09:33 | CRI
Share with:

สำหรับเขตฮ่องกงแล้ว “หนึ่งประเทศสองระบบ” เป็นความได้เปรียบใหญ่ที่สุดด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์สำคัญ ๆ ระดับประเทศ เช่น ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง การสร้างสรรค์เขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า เป็นต้น ถือเป็นโอกาสการพัฒนาอันสำคัญยิ่งของฮ่องกง จะพูดได้ว่า การปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนแผ่นดินใหญ่ รวมไปถึงการสร้างสรรค์เขตอ่าวใหญ่ฯ ประกอบเป็นปีกทั้งสองข้างของเขตฮ่องกงในการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

เขตฮ่องกง เขตมาเก๊า รวมไปถึง 9 เมืองในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง ประกอบเป็นกลุ่มเมืองของเขตอ่าวใหญ่ฯ ซึ่งเป็นหนึ่งเขตอ่าวใหญ่ที่มีความสามารถด้านการแข่งขันมากที่สุดในบรรดาพื้นที่อ่าวหลักของโลก เมื่อเทียบกับเขตอ่าวซานฟรานซิสโก เขตอ่าวนิวยอร์ก และเขตอ่าวโตเกียวแล้ว ไม่ว่าความเร็วในการเติบโตของจีดีพี พื้นที่สำรองที่ดิน และจำนวนประชากร เขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊าต่างอยู่ในอันดับที่ 1 ในเขตอ่าวหลัก 4 แห่งของโลกดังกล่าว แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การไปมาหาสู่กันระหว่างเขตฮ่องกงกับเมืองอื่น ๆ ในเขตอ่าวใหญ่ถูกปิดกั้นในระดับหนึ่ง แต่เขตฮ่องกงก็ยังคงสร้างคุณประโยชน์ไม่น้อยในการสร้างสรรค์เขตอ่าวใหญ่ฯ

1)    การบริการทางการเงิน

ปี ค.ศ.2021 ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ทางการเงินข้ามพรมแดนของเขตอ่าวใหญ่ฯ มีการเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการ เทศบาลเซินเจิ้นออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นนอกชายฝั่งที่มีมูลค่า 5 พันล้านหยวนในเขตฮ่องกง และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเข้าไปซื้อหุ้นในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของนครกว่างโจว

2)    การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้ามพรมแดน

หน่วยงานทางการเขตฮ่องกงและนครเซินเจิ้นดำเนินความร่วมมือตั้ง “ทีมงานพิเศษเพื่อส่งเสริมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟข้ามพรมแดนระหว่างฮ่องกง-เซินเจิ้น” ร่วมมือกันสร้างสรรค์ “เขตอ่าวใหญ่ฯ บนทางรถไฟ” ขับเคลื่อนงานฟื้นฟูท่าเรือหวงกั่ง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพสูง

3)    การพัฒนาของกลุ่มเยาวชน

เมื่อปี ค.ศ. 2021 ที่ผ่านมา หน่วยงานทางการเขตฮ่องกงประกาศ “แผนการอุดหนุนการทำงานของกลุ่มเยาวชนในเขตอ่าวใหญ่ฯ” จนถึงปัจจุบันมีเยาวชนที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยประมาณ 1,100 คนหางานทำได้สำเร็จ ก่อนหน้านี้เดือนมีนาคม ค.ศ. 2019 เขตฮ่องกงมีการประกาศ “โครงการสนับสนุนเยาวชนบุกเบิกธุรกิจในเขตอ่าวใหญ่ฯ”

4)    อุตสาหกรรมบริการ

ด้านการก่อสร้างและบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องนั้น มณฑลกวางตุ้งอนุมัติบริษัทที่ผ่านการยอมรับจากทางการเขตฮ่องกงมาให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงใน 9 เมืองจีนของแผ่นดินใหญ่บริเวณเขตอ่าวใหญ่ฯ ขณะเดียวกันสำนักงานกฎหมายและการเมืองของเขตฮ่องกงยังร่วมมือกับศาลฎีกาสูงสุดจัดฝึกอบรมทนายความฮ่องกงที่ผ่านการสอบของเขตอ่าวใหญ่ฯ ช่วยให้พวกเขาสามารถประกอบวิชาชีพภายในเขตอ่าวใหญ่ฯ ได้

5)    การศึกษา

หน่วยงานทางการเขตฮ่องกงจะยังคงสนับสนุนสถาบันศึกษาของฮ่องกงดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษากับเมืองของจีนแผ่นดินใหญ่ที่อยู่บริเวณเขตอ่าวใหญ่ฯ เพื่อให้ทรัพยากรการศึกษาที่ดีของฮ่องกงสามารถเข้าสู่เขตอ่าวใหญ่อย่างรอบด้าน ขณะนี้มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง สาขานครกว่างโจว และมหาวิทยาลัยฮ่องกง สาขานครเซินเจิ้น กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงานอย่างดี

6)    การรักษาพยาบาล

ปัจจุบันโครงการการประสานเชื่อมโยงด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างเขตฮ่องกงและมาเก๊าดำเนินการนำร่องที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องในนครเซินเจิ้นไปอย่างแล้วเสร็จ จนถึงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามียารักษาโรค 16 ประเภทและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11 ประเภทได้รับการอนุมัติใช้ในโรงพยาบาลของมณฑลกวางตุ้ง 5 แห่ง

7)    การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี

ทางการเขตฮ่องกงมีการตั้งเทคซิตี้ “ซินเถียน” ประกอบกับนิคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในนครเซินเจิ้น กลายเป็นเขตความร่วมมือที่มีพื้นที่กว้างถึง 540 เฮกตาร์ ทั้งนี้บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของฮ่องกงได้จัดแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่ออุดหนุนบริษัทเปิดใหม่ในเขตฮ่องกงบุกเบิกตลาดทั่วทั้งเขตอ่าวใหญ่ฯ

8)    การค้า

เมื่อปี ค.ศ. 2021 ที่ผ่านมา กรมการพัฒนาการค้าของฮ่องกงตั้งแพลตฟอร์มดิจิทัล “GoGBA” เพื่อสนับสนุนบริษัทฮ่องกงบุกเบิกการตลาดในเขตอ่าวใหญ่ฯ ขณะเดียวกันยังได้ตั้งศูนย์บริการเขตอ่าวใหญ่ฯ ในนครเซินเจิ้น ให้การสนับสนุนอย่างรอบด้านแก่บริษัทฮ่องกง

9)    การลงทุน

เมื่อปี ค.ศ. 2021 ที่ผ่านมา กรมการส่งเสริมการลงทุน สังกัดหน่วยงานทางการฮ่องกง ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมณฑลกวางตุ้งและเขตมาเก๊า ตั้ง “ทีมประสานงานการลงทุนจากภายนอกของเขตอ่าวใหญ่ฯ” พร้อมดำเนินความร่วมมือกับนครเซี่ยงไฮ้ และเมืองอื่น ๆ ในช่วงจัดงานมหากรรม CIIE โปรโมตการตลาดของเขตอ่าวใหญ่แก่ผู้ลงทุนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ในอนาคตยังมีนโยบายสำคัญ ๆ อีกมากมายทยอยประกาศออกมาเพื่อเป็นการประกันที่แข็งแกร่งต่อการเข้าร่วมการสร้างสรรค์เขตอ่าวใหญ่ฯ รวมถึงการพัฒนาตัวเองของเขตฮ่องกง 


(Tim/Zi)

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (31-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)