บทความสำคัญของปธน.สี จิ้นผิง

2022-07-16 12:17:08 | CMG
Share with:

วันที่ 16 กรกฏาคม นิตยสาร “ฉิวซื่อ” เผยแพร่บทความสำคัญของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ ประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมการทหารกลางจีน หัวข้อ “ส่งเสริมการวิจัยอารยธรรมและประวัติศาสตร์จีนอย่างลึกซึ้ง เพิ่มความมั่นใจทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์”

บทความเน้นว่า อารยธรรมจีนกว้างใหญ่ลึกซึ้งและยาวนาน เป็นสัญลักษณ์ทางจิตใจที่มีเอกลักษณ์ของชนชาติจีน เป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมจีนปัจจุบัน เป็นสิ่งผูกพันทางจิตใจของชาวจีนทั่วโลก ทั้งยังเป็นขุมทรัพย์ของการสร้างนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมจีน ในกระบวนการประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนั้น ชนชาติจีนใช้ความตั้งใจและเจตนารมณ์ที่ไม่ลดละ ผ่านพ้นกระบวนการการพัฒนาที่ไม่เหมือนกับอารยธรรมอื่น ๆ ของโลก เราควรทำความรู้ความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์การพัฒนากว่า 5,000 ปี ของอารยธรรมจีนอย่างลึกซึ้ง เพื่อส่งเสริมการวิจัยอารยธรรมและประวัติศาสตร์จีนอย่างลึกซึ้ง ผลักดันให้ทั่วทั้งพรรคฯ และ สังคมเพิ่มความมั่นใจทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เดินสู่หนทางสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนอย่างไม่หวั่นไหว

บทความชี้ให้เห็นว่า การใช้ความพยายามของนักวิชาการหลายรุ่น ผลวิจัยของโครงการสำคัญ อาทิ โครงการการศึกษาแหล่งกำเนิดอารยธรรมจีนแดงแสดงให้เห็นว่า จีนมีประวัติศาสตร์ที่มีมนุษย์กว่าล้านปี ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกว่าหมื่นปี ประวัติศาสตร์อารยธรรมกว่า 5,000 ปี เราควรส่งเสริมการวิจัยที่รวมหลายสาขาวิชาการ ผลักดันให้โครงการการศึกษาแหล่งกำเนิดอารยธรรมจีนประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น เสริมการวางแผนและการจัดการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบปัญหาสำคัญต่าง ๆ เช่น แหล่งกำเนิดการพัฒนา กลไกภายในและกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของอารยธรรมจีนอย่างดี  โครงการการศึกษาแหล่งกำเนิดอารยธรรมจีนเป็นการสร้างคุณูปการต่อการวิจัยแหล่งกำเนิดของอารยธรรมโลก ขณะเดียวกัน เรายังควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทฤษฎีอารยธรรมโบราณจีนและผลสำเร็จจากโครงการการศึกษาแหล่งกำเนิดอารยธรรมจีน ตลอดจนเพิ่มอิทธิพลและความน่ารู้ของวัฒนธรรมจีน


(Tim/Lin/Cui)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)