ประธานสภาฯ จีนสำรวจที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ศึกษาการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองระบบนิเวศบนที่ราบสูง

2022-07-17 15:15:30 | CMG
Share with:

ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม นายลี จั้นซู กรรมการถาวร คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน นำคณะสำรวจที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ศึกษาการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองระบบนิเวศบนที่ราบสูง เขาเน้นว่า จำเป็นต้องใช้แนวคิดนายสี จิ้นผิงเกี่ยวกับอารยธรรมทางระบบนิเวศมาชี้นำการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองระบบนิเวศบนที่ราบสูง ยืนหยัดการคุ้มครองเชิงระบบ การคุ้มครองอย่างสอดประสานกัน การคุ้มครองพิเศษ เคารพจิตใจแห่งวิทยาศาสตร์ บัญญัติกฎหมายคุ้มครองระบบนิเวศบนที่ราบสูงอันดีที่ผ่านการทดสอบจากประวัติศาสตร์และประชาชน

ประธานสภาฯ จีนเยี่ยมเยือนเมืองหลินจือ รื่อคาเจ๋อ และลาซาตามลำดับ สำรวจงานคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำ การจัดการเขตน้ำตื้นริมชายฝั่ง การปลูกต้นไม้สร้างป่า การคุ้มครองทรัพยากรน้ำ และการบูรณะฟื้นฟูภูเขาที่ขูดเหมืองแร่ เป็นต้น เรียกจัดการประชุมรับฟังความเห็นที่มีต่องานบัญญัติกฎหมายจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เขายังชื่นชมผลงานอันใหญ่หลวงต่อการอนุรักษ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศบนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ตลอดจนร่วมกันอภิปรายวาระสำคัญและปัญหายากที่จะแก้ไขของงานนิติบัญญัติ

นายลี่ จั้นซู ชี้ว่า การบัญญัติกฎหมายคุ้มครองระบบนิเวศบนที่ราบสูงนั้น เป็นมาตรการสำคัญยิ่งเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของเลขาธิการใหญ่ สี จิ้นผิงเกี่ยวกับการอนุรักษ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศ ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตมีฐานะพิเศษด้านระบบนิเวศจึงมีคุณค่าพิเศษ แสดงบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยทางระบบนิเวศของจีนตลอดจนของโลก กฎหมายคุ้มครองระบบนิเวศบนที่ราบสูงเป็นกฎหมายคุ้มครองเขตแคว้นพิเศษฉบับหนึ่ง แต่มีความหมายสำคัญและอิทธิพลยาวไกลจนเกินขอบเขตที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้อย่างมาก การร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องมีทัศนคติที่มีต่อสถานการณ์ใหญ่ มีวิสัยทัศน์รอบคอบ และจุดยืนที่สูงมาก แนวคิดนิติบัญญัติ นโยบายและมาตรการคุ้มครองระบบนิเวศต้องสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของตัวตน พื้นฐานหลักของกฎหมายคุ้มครองระบบนิเวศบนที่ราบสูงก็คือ ต้องกำหนดการคุ้มครองระบบนิเวศให้เป็นเงื่อนไขบังคับและมาตรการรัดกุมเชิงบังคับสำหรับการพัฒนาในเขตแคว้นนี้ ถือ “การคุ้มครองระบบนิเวศบนโลกเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก” เสมือนเส้นหลักที่ทะลุผ่านทุกภาคส่วนกฎหมายฉบับนี้ และมีผลกระจายไปทุกด้านของเนื้อหาสาระในกฎหมายฉบับนี้

นายลี่ จั้นซู กล่าวเน้นว่า งานบัญญัติกฎหมายคุ้มครองระบบนิเวศบนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตมีความเป็นมืออาชีพสูง หลายปัญหามีลักษณะเชิงพื้นที่และเป็นเรื่องพิเศษ ต้องใช้โลกทัศน์และระเบียบวิธีของแนวคิดสี จิ้นผิงว่าด้วยอารยธรรมทางระบบนิเวศเป็นหลักชี้นำ นำคำสั่งสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์คุ้มครองระบบนิเวศบนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต และการตัดสินนโยบายของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้เป็นข้อบังคังทางกฎหมาย ต้องปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาฉบับใหม่ ยืนหยัดแนวคิดเชิงระบบ ยึดมั่นในท่าทีทางวิทยาศาสตร์และจิตใจแก้ปัญหาให้ตก เพิ่มขีดการอนุรักษ์คุ้มครอง การบำบัดรักษา การบูรณะฟื้นฟู ตลอดจนการป้องกันความเสี่ยงต่อระบบนิเวศสำคัญต่าง ๆ สร้างหลักประกันทางกฎหมายที่ทรงพลังต่อการคุ้มครองระบบนิเวศบนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต


LFtimcui

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-03-2566)