รองนายกฯ กัมพูชาระบุ ‘ข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลก’ มีส่วนช่วยต่อการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศ

2022-07-17 14:55:01 | CMG
Share with:

วันที่ 15 กรกฎาคม นายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา ให้สัมภาษณ์เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้สื่อข่าวไชน่ามีเดียกรุ๊ป (CMG) โดยระบุว่า “ข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลก” ที่เสนอโดยนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน นั้นเป็น “ผลิตภัณฑ์สาธารณะ” ที่จีนเสนอต่อทั่วโลก มีส่วนช่วยต่อการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศ เร่งบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2030 ของสหประชาชาติ

นายปรัก สุคนประเมินค่าอย่างสูงต่อ “ข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลก” ที่เสนอโดยนายสี จิ้นผิง ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 76 เขากล่าวเน้นว่า ทุกประเทศล้วนหวังพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเราต้องการความร่วมมือแต่ไม่ใช่การแย่งชิง การแตกแยก กัมพูชาสนับสนุน “ข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลก” พร้อมเชื่อมั่นว่าข้อริเริ่มนี้จะกระตุ้นกรอบความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบันให้คึกคักยิ่งขึ้น โดยเฉพาะข้อริเริ่ม “1 แถบ 1 เส้นทาง” และการสร้างสรรค์ประชาคมร่วมทุกข์ร่วมสุขระหว่างกัมพูชา-จีน

นายปรัก สุคนยังได้กล่าวถึงความร่วมมือ “กลุ่มบริกส์” ว่า ตั้งแต่จัดตั้งกลไกดังกล่าวเป็นต้นมาได้ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนา การสร้างสรรค์ใหม่ทางเทคโนโลยี และความร่วมมือที่แท้จริงมาโดยตลอด ประเทศบริกส์ยังเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังโรคระบาดและการส่งเสริมสันติภาพ ความเจริญและความหลากหลายของโลกด้วย กัมพูชาเป็นประเทศประธานหมุนเวียนอาเซียนประจำปี 2022 หวังว่าอาเซียนกับประเทศกลุ่มบริกส์และสมาชิกอื่น ๆ ของประชาคมโลกจะร่วมกันรับมือความท้าทายต่าง ๆ อาทิ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ ธัญญาหาร และความมั่นคงด้านพลังงาน เป็นต้น เพื่อสนองพลังขับเคลื่อนใหม่แก่การบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030  

ขณะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชา-จีน นายปรัก สุคน กล่าวว่า จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 1 ประเทศลงทุนใหญ่ที่สุดและประเทศที่ให้ความช่วยเหลือมากที่สุดแก่กัมพูชา ได้ให้ความช่วยเหลือสำคัญต่อการต้านการระบาดของโควิด-19 ในกัมพูชา กัมพูชา-จีนได้ดำเนินความร่วมมือหลายด้านตามโครงการ  “1 แถบ 1 เส้นทาง” เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือเหล่านี้จะผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชา

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (06-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-02-2566)