การลงพื้นที่เขตซินเจียงของเลขาธิการใหญ่สี จิ้นผิงได้รับเสียงสะท้อนอย่างดีในท้องถิ่น

2022-07-17 15:09:30 | CMG
Share with:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน กล่าวเน้นขณะลงพื้นที่ดูงานในเขตปกครองตนเองชนเผ่าอุยกูร์ซินเจียงว่า ต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารเขตซินเจียงของพรรคในยุคสมัยใหม่อย่างแม่นยำและรอบด้าน พยายามสร้างสรรค์เขตซินเจียงให้มีความสามัคคีกลมกลืน เจริญมั่งคั่ง ก้าวหน้า อยู่เย็นเป็นสุข และมีระบบนิเวศที่ดี การเดินทางไปยังซินเจียงของเลขาธิการใหญ่ สี จิ้นผิง ทำให้ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนท้องถิ่นตื่นเต้นอย่างมากและมีแรงบันดาลใจอย่างสูง ทุกคนต่างแสดงความเห็นว่า ต้องจดจำความหวังของเลขาธิการใหญ่ สี จิ้นผิง ร่วมแรงร่วมใจกัน ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ในหนทางการต่อสู้ในยุคสมัยใหม่ เพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้น

นางกู่ จา หนู่ เอ่อร์ ยวี่ ซู่ ผู่ นักศึกษาจากวิทยาลัยลัทธิมาร์กซ์ มหาวิทยาลัยซินเจียง กล่าวว่า ท่านเลขาธิการใหญ่ สี จิ้นผิง มีความหวังที่ดีต่อกลุ่มนักศึกษาวัยเยาว์ ถือเป็นแรงบันดาลใจต่อพวกเรา พวกเราจะนำทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติอย่างแท้จริง ปลูกฝังแนวคิดการนำประชาชาติจีนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแม่นยำ พัฒนาตัวเองอย่างรอบด้านให้เป็นผู้สร้างสรรค์และผู้สืบทอดลัทธิสังคมนิยม

นายอา ปู้ ไหล ถี ถู่ เอ่อร์ ซวิ่น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน “กู้หยวนเซียง” เขตเทียนซาน เมืองอุรุมชี กล่าวว่า ท่านเลขาธิการใหญ่ สี จิ้นผิงมีความห่วงใยต่อชาวบ้านเรามาก ถามว่าชีวิตของเราเป็นไปด้วยดีไหม ทำให้ผมรู้สึกซาบซึ้งใจมาก ระยะเวลา 10 ปีมานี้ ซินเจียงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากราวกับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อก่อนหากพวกเราจะต้องเดินทางไปยังเขตอีหลีต้องใช้เวลา 4 วัน แต่ปัจจุบันเราโดยสารรถไฟความเร็วสูงเพียง 5 ชั่วโมงเท่านั้น การคมนาคมสะดวกมาก ประชาชนในเขตซินเจียงได้รับนโยบายสิทธิพิเศษมากมาย ชนเผ่าต่าง ๆ ในเขตซินเจียงมีความสามัคคี รวมตัวเป็นเหมือนเชือกเส้นหนึ่ง เชื่อมั่นว่า ชีวิตของเราย่อมจะดีงามยิ่งขึ้น ผมขออวยพรประเทศชาติเรามีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น

นายไหม่ ไหม่ ถี ถู่ เอ่อร์ กัน สมาชิกกลุ่มการแสดงมหากาพย์มานัส (The Epic of Manas) ซึ่งเป็นของจังหวัดชนเผ่าเค่อเอ่อร์เค่อจือ เขตซินเจียง กล่าวว่า พวกเรารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากที่ท่านเลขาธิการใหญ่ สี จิ้นผิงให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าน้อย มหากาพย์มานัสเป็นส่วนประกอบหนึ่งของวัฒนธรรมชนชาติจีน พวกเราต้องสืบทอดให้ดี

นางกู่ ลี่ เจีย ไหน่ ถี ไอ ไหน่ ถู่ ลี่ ชาวหมู่บ้านซีเหมิน เขตเกาชาง เมืองรุมชี กล่าวว่า เมื่อได้เห็นท่านเลขาธิการใหญ่ สี จิ้นผิง เดินทางมายังหมู่บ้านของเรา ดิฉันตื่นเต้นมากจนน้ำตาไหล ท่านเลขาธิการใหญ่มีความห่วงใยต่อพวกเราอยู่เสมอ ระยะเวลา 10 ปีมานี้หมู่บ้านของเรามีความสวยงามนับวันยิ่งเพิ่มขึ้น ทุกวันนี้หมู่บ้านของเราได้สร้างสนามพักผ่อน ปลูกต้นไม้มากยิ่งขึ้น ดิฉันเชื่อว่า ภายใต้การนำของท่านเลขาธิการใหญ่ชีวิตเราย่อมจะดีงามยิ่งขึ้น


(Tim/Zi/Cui)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)