เซี่ยงไฮ้รณรงค์ “บริโภคสีเขียว+คาร์บอนต่ำ” ทั้งอุปทานและอุปสงค์

2022-07-19 14:30:11 | CMG
Share with:

สำนักข่าวจีนรายงานว่า  ปัจจุบัน  การบริโภคเป็นมาตรการสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน  วันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา  กองทุนคุ้มครองผู้บริโภคแห่งนครเซี่ยงไฮ้ระบุว่า จะส่งเสริมการบริโภคแบบสีเขียวและคาร์บอนต่ำทั้งในภาคอุปทานและอุปสงค์  โดยเน้นคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในการรับรู้และเลือกสรรตามหลักวิทยาศาสตร์  ขณะเดียวกัน สนับสนุนให้ดําเนินคดีเพื่อสาธารณประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการคุ้มครองสิทธิของบรรดาผู้บริโภค  อีกทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมการบริโภคให้ดีขึ้น

ทั้งนี้  กองทุนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคแห่งนครเซี่ยงไฮ้ เป็นองค์การสาธารณะประโยชน์ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ผู้บริโภคแห่งนครเซี่ยงไฮ้  ร่วมกับ 6 ธุรกิจขนาดใหญ่และ 1 มูลนิธิสาธารณะประโยชน์

อนึ่ง เพื่อส่งเสริมการบริโภคแบบสีเขียวและคาร์บอนต่ำ  เพิ่มพูนสิทธิในการเรียนรู้ของผู้บริโภคด้านเครื่องสำอาง บริษัทลอรีอัลสาขาจีนร่วมกับกองทุนคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ผู้บริโภคแห่งนครเซี่ยงไฮ้ ก่อตั้งกองทุนพิเศษเพื่อสุขภาพและคาร์บอนต่ำแห่งลอรีอัลขึ้น  เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพและการบริโภคแบบสีเขียวแก่ผู้ใช้เครื่องสำอาง 

ปัจจุบัน ตลาดจีนใหญ่เป็นอันดับ 2 ของกลุ่มบริษัทลอรีอัล บริษัทลอริอัลสาขาจีนปฏิบัติตามแนวคิด  “ลอรีอัลกับคำมั่นสัญญาปี 2030 ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อวันพรุ่ง” อย่างเป็นรูปธรรม โดยจีนเป็นตลาดแห่งแรกของกลุ่มลอรีอัลที่บรรลุเป้าหมายปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์อย่างบริบูรณ์


(Yim/Zhou)

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-11-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-11-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-11-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-11-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-11-2565)