รมว.กต.จีน : หากจะมาก่อความไม่สงบในทะเลจีนใต้ โปรดออกไป!

2022-07-26 14:54:41 | CMG
Share with:

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน กล่าวระหว่างการเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบวิดีทัศน์ “รำลึกครบรอบ 20 ปีการลงนามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้” ว่า หากทะเลจีนใต้มีเสถียรภาพ ประเทศในภูมิภาคย่อมได้รับประโยชน์ถ้วนทั่ว หากทะเลจีนใต้ปั่นป่วน ประเทศในภูมิภาคก็ย่อมจะประสบภัยตามทั่วถ้วน วันนี้ทะเลจีนใต้มีคลื่นลมไม่สงบ เนื่องจากมีมหาอำนาจบางกลุ่มนอกภูมิภาคหวังรักษาอำนาจอธิปไตยส่วนตัว ได้ทำการเพิ่มกำลังในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง จงใจขยายความขัดแย้ง กระตุ้นความตึงเครียด เป็นอันตรายต่อสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายและผลประโยชน์ของประเทศชายฝั่งและความสงบเรียบร้อยทางทะเล ต่อการนี้ จีนและประเทศอาเซียนควรแสดงทัศนะจุดยืนของเรา หากมาเพื่อสันติภาพและความร่วมมือ เรายินดี หากมาเพื่อก่อปัญหาและวินาศกรรม โปรดออกไป!


Yim/kt/cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (02-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)