สถานีอวกาศจีนเตรียมทดลองทางวิทยาศาสตร์หลายพันครั้ง

2022-07-26 15:42:16 | CMG
Share with:

สถานีอวกาศจีนที่สร้างเสร็จสมบูรณ์จะกลายเป็นห้องปฏิบัติการอวกาศแห่งชาติของจีน ทั้งยังเป็นแพลตฟอร์มการทดลองในอวกาศใหญ่ที่สุดและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การบินและอวกาศของจีน ในอนาคตจะมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์หลายพันเกิดขึ้นที่นี่ ซึ่งจะเป็นเหมือนการเปิดหน้าใหม่แห่งการวิจัยและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ทางอวกาศของจีน

อุปกรณ์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ของสถานีอวกาศจีนส่วนใหญ่ประกอบด้วยตู้ทดลองทางวิทยาศาสตร์ 14 ตู้ แท่นทดลองภายนอกสถานี และกล้องโทรทรรศน์สำรวจการบินโคออร์บิท ซึ่งสามารถทำการวิจัยหลายอย่างด้านอวกาศ เช่น วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตในอวกาศและเทคโนโลยีชีวภาพ รวมไปถึงฟิสิกส์พื้นฐานของสภาวะไร้น้ำหนัก เป็นต้น

โมดูลการทดลองของเวิ่นเทียนทำการวิจัยโดยจะทดลองใน 10 หัวข้อ ปัจจุบันได้รับการอนุมัติโครงการทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 40 โครงการแล้ว เพื่อจะวิจัยกลไกทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ให้ความสนใจกับการเติบโตและการพัฒนาของชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ ตลอดจนสำรวจปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์ต้องเผชิญเพื่อการอยู่รอดในอวกาศระยะยาว


Tim/Lei

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)