14 ปีแห่งการสร้างทางรถไฟจีน-เมียนมาร์ เส้นทางที่ยากที่สุด

2022-07-26 09:33:17 | CMG
Share with:

ทางรถไฟระหว่างประเทศจีน-เมียนมาร์มีความหน้าครั้งสำคัญ โดยทางรถไฟจากต้าหลี่ถึงเป่าซานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟจากเมืองต้าหลี่ของยูนนานถึงเมืองรุ่ยลี่ เขตพรมแดนระหว่างจีนและเมียนมาร์ ได้เปิดเดินรถอย่างเป็นทางการแล้ว 

ทางรถไฟสายนี้อยู่ในพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกของยูนนาน มีระยะทางยาว 133 กิโลเมตร ระยะทางส่วนใหญ่เป็นอุโมงค์รวม 103 กิโลเมตร 87% ของทั้งสายเป็นสะพานและอุโมงค์ 

เส้นทางสายนี้ถูกเรียกว่าเป็น ทางรถไฟที่สร้างอยู่ใต้ดิน เนื่องจากธรณีสัญฐานมีความซับซ้อน ทำให้การก่อสร้างยากลำบาก ใช้เวลานานถึง 14 ปี จึฝถูกเรียกว่าเป็น “ทางรถไฟที่สร้างยากที่สุด” 

ในอนาคต สินค้าต่าง ๆ รวมถึงวัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จากพื้นที่ต่าง ๆ จะสามารถขนส่งถึงเมืองเป่าซานผ่านทางรถไฟอย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชนรายทาง และจะส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์และที่อื่น ๆ   

ส่วนสินค้านำเข้าและผลิตผลการเกษตรในพื้นที่รายทางรถไฟก็จะถูกจำหน่ายไปทั่วประเทศและต่างประเทศได้ด้วย

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-01-2566)