ด่วน ภาคภาษาไทย China Media Group รับสมัคร “เจ้าหน้าที่ไทย” 1 ตำแหน่ง

2022-07-27 11:49:41 | CMG
Share with:

บทบาทหน้าที่

1.  มีความสามารถในการผลิตคลิปสั้น

( ทั้งเขียนสคริปต์ สามารถถ่ายภาพ และสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อคลิปได้)

2. ดูแลรับผิดชอบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ ภาคภาษาไทย

3. Re - write ข่าว ที่แปลเป็นภาษาไทย เพื่อนำเสนอผ่านวิทยุและสื่อออนไลน์

4. ทำข่าว –สัมภาษณ์ภาคสนาม จัดรายการวิทยุ และถ่ายทอดสด  (ภาษาไทย)

5.  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับสื่อใหม่และสื่อสังคมออนไลน์  ติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงาน

2. มีประสบการณ์ด้านงานผลิตคลิป สามารถเขียนบทคลิป ถ่ายทำคลิป และตัดต่อคลิปได้ ไม่ต่ำกว่า 1-3ปี

3. มีความรู้เกี่ยวกับข่าวและสถานการณ์ระหว่าง ไทย- จีน – อาเซียนและความรู้ทั่วไปด้านข่าว/สถานการณ์โลก

4.มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารทำงานร่วมกับคนอื่นๆได้

หมายเหตุ

หากมีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หากใช้ภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ผ่านการพิจารณาจะทำงานประจำอยู่ที่ ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในรูปแบบสัญญาจ้าง คราวละ 1 ปี  ( สัญญาแบบปีต่อปี )

เอกสารประกอบการสมัคร

ประวัติข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลแสดงความสามารถ คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับงาน ( CV ) พร้อมรูปถ่าย

ผู้สนใจ ส่งประวัติและข้อมูลส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายมาที่ thaicri@qq.com


  • เสียงข่าวประจำวัน (28-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)