25 ปีฮ่องกงดำเนินนโยบายหนึ่งประเทศสองระบบ

2022-07-27 13:31:34 | CRI
Share with:

“หนึ่งประเทศสอบระบบ” เป็นนโยบายพื้นฐานของจีนที่บัญญัติขึ้นเพื่อบรรลุความเป็นเอกภาพของบ้านเมืองอย่างสันติ โดยกำหนดว่า ภายใต้เงื่อนไขมีประเทศจีนเพียงหนึ่งเดียว แผ่นดินใหญ่ของจีนดำเนินระบบสังคมนิยม ส่วนเขตฮ่องกง เขตมาเก๊า และมณฑลไต้หวัน ดำเนินระบบทุนนิยม นโยบายนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลายาวนาน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี ที่ “ฮ่องกง” กลับคืนสู่มาตุภูมิและพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของกลุ่มผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวเน้นว่า วัตถุประสงค์พื้นฐานของนโยบาย “หนึ่งประเทศสองระบบ” ก็เพื่อปกป้องอธิปไตย ความปลอดภัย และผลประโยชน์ในการพัฒนาของบ้านเมือง รักษาความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองเป็นเวลายาวนานของฮ่องกงและมาเก๊า 

ปธน.สี ยังระบุด้วยว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่า และพิสูจน์ให้เห็นว่า นโยบาย “หนึ่งประเทศสองระบบ” สอดคล้องกับผลประโยชน์มูลฐานของบ้านเมืองและประชาชาติ สอดคล้องกับผลประโยชน์มูลฐานของฮ่องกงและมาเก๊า จึงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากประชาชนจำนวนกว่า 1,400 ล้านคนของมาตุภูมิ และได้รับการยกย่องเป็นเอกฉันท์จากชาวฮ่องกงและชาวมาเก๊า ทั้งยังได้รับความเห็นชอบโดยทั่วไปจากประชาคมโลกด้วย 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 1997 จนถึงทุกวันนี้ เขตฮ่องกงได้ดำเนินนโยบาย “หนึ่งประเทศสอบระบบ” มาเป็นเวลาครบ 25 ปีแล้ว ขณะที่ทบทวนตลอด 25 ปีที่ผ่านมาของเขตฮ่องกงจะพบว่า เขตฮ่องกงผ่านลมฝนพายุหลายต่อหลายครั้ง และได้เผชิญปัญหาต่าง ๆ นานา ซึ่งทำให้ผู้คนทั้งหลายได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อนโยบาย “หนึ่งประเทศสองระบบ” เพื่อรักษาความมั่นคงของเขตฮ่องกง รัฐบาลส่วนกลางของจีนได้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติในเขตฮ่องกง รวมถึงได้ปรับปรุงระบบเลือกตั้งของเขตฮ่องกงตามลำดับ โดยได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง สภานิติบัญญัติ และผู้ว่าการเขตฮ่องกงด้วยความสำเร็จ

 

ปีหลัง ๆ มานี้ เขตฮ่องกงได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาอ่าวใหญ่กว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊า โดยมีสะพานเชื่อมเขตฮ่องกง-เขตมาเก๊า-เมืองจูไห่ของมณฑลกว่างตง ทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างเมืองกว่างโจว-เมืองเซินเจิ้น-เขตฮ่องกง สะพานข้ามอ่าวเมืองเซินเจิ้นก็ได้เปิดให้บริการตามลำดับ ซึ่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างเขตฮ่องกงกับเขตแดนชั้นในของจีน นอกจากนี้โครงการเหล่านี้ยังได้เสริมการหมุนเวียนทางบุคลากร โลจิสติกส์ และเงินทุนระหว่างมณฑลกว่างตง-เขตฮ่องกง-เขตมาเก๊าอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ แผนการพัฒนาบ้านเมืองระหว่างปี 2021 - 2025 กำหนดว่า จะสร้างสรรค์เขตฮ่องกงให้เป็นศูนย์กลางการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ ซึ่งจะสร้างโอกาสการพัฒนาต่อเขตฮ่องกง

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-08-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-08-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-08-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-08-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-08-2565)