'หลี่ เค่อเฉียง' ส่งสารแสดงความยินดีการประชุมความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตนานาชาติ

2022-07-30 16:22:50 | CMG
Share with:

วันที่ 29 กรกฎาคม นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียงของจีน ส่งสารแสดงความยินดีไปยังการประชุมความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตนานาชาติ

นายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวว่า การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนได้รับประโยชน์จากความร่วมมือแบบเปิดประเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกยังแยกออกจากจีนไม่ได้ ขั้นตอนต่อไปของจีน คือ การดำเนินตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศที่เปิดกว้าง ครอบคลุม เป็นประโยชน์ร่วมกัน และมีการแบ่งปันมากขึ้น บูรณาการเข้ากับเครือข่ายนวัตกรรมระดับโลกอย่างแข็งขัน ร่วมส่งเสริมการวิจัย ร่วมกันด้านการวิจัยพื้นฐาน นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการแปรรูปผลสำเร็จ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเยี่ยมเยียนนักวิจัย ทำงานร่วมกับประเทศอื่น ๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปิดกว้าง ยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ จีนจะเสริมสร้างการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นนำ ส่งเสริมให้ผลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้นของจีนและโลก


Tim/Patt/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (31-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)