ชุดอวกาศนอกยาน ‘เฟยเทียน’ ของจีน หนัก 130 กิโลกรัม

2022-07-30 16:30:39 | CMG
Share with:

หลังจากที่โมดูลห้องทดลอง “เวิ่นเทียน” เชื่อมต่อกับโมดูลหลัก “เทียนเหอ” ทีมนักบินอวกาศเสินโจว-14 ได้เข้าสู่โมดูลห้องทดลอง “เวิ่นเทียน” สำเร็จแล้ว นักบินอวกาศทั้งสามคนจะดำเนินภารกิจนอกยานตามแผนที่วางไว้ นักบินอวกาศของสถานีอวกาศจีนจะสวมชุดอวกาศนอกยาน "เฟยเทียน" ที่จีนพัฒนาขึ้นเอง ชุด "เฟยเทียน" เป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตสำคัญที่สุดของนักบินอวกาศในช่วง "เดินอวกาศ" ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาทางเทคโนโลยีหรือความยากในการผลิตก็สูงมาก ปัจจุบันมีเพียง 3 ประเทศในโลกเท่านั้นที่สามารถผลิตได้ คือ จีน รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา

จาง ว่านซิน ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยวิศวกรรมชุดอวกาศ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนักบินอวกาศจีน กล่าวว่า ชุดนอกยานของสถานีอวกาศจีนมีน้ำหนัก 130 กิโลกรัม หนักกว่ารุ่นเสินโจว-7 10 กิโลกรัม เนื่องจากเพิ่มความสามารถหลายประการ เช่น กล้องถ่ายภาพ เป็นต้น

กิจกรรมนอกยานของนักบินอวกาศจีนเป็นหนึ่งในสามเทคโนโลยีหลักของการบินอวกาศพร้อมมนุษย์ ระหว่างการก่อสร้างสถานีอวกาศ การเปลี่ยนส่วนประกอบภายนอกและการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดจำเป็นต้องอาศัยการปฏิบัติภารกิจนอกยานของนักบินอวกาศเพื่อแก้ปัญหา ดังนั้นชุดอวกาศนอกยานที่มีระบบช่วยชีวิตจึงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับนักบินอวกาศในการบรรลุ "การเดินอวกาศ"


Tim/Patt/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (31-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (31-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (31-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (30-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (30-01-2566)