วิทย์ไมตรีไทย-จีน

2022-08-02 21:20:06 | CMG
Share with:

เมื่อ 7 กค. 65 ฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ สอท. ปักกิ่ง ร่วมกับ กลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ สกสว. และ บพท. สอวช. จัดการประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการแก้ปัญหาความยากจนไทย–จีน ในพื้นที่กว่างซี-จ้วง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยกวางสี ศูนย์พัฒนาโครงการลงทุนจากต่างประเทศด้านการพัฒนาชนบทกว่างซี กรมพัฒนาชนบท เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเข้าร่วม  

“วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ ได้นำสาระของการประชุมดังกล่าว มาถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้เรียนรู้การแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่กว่างซี-จ้วง และการแก้ปัญหาความยากจนเบ็ดเสร็จแม่นยำของไทยไปด้วยกัน


สามารถดาวน์โหลดวารสารได้ที่ 

https://www.stsbeijing.org/contents/30039


  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-03-2566)